Zarejestruj się

Związki Zawodowe – nowelizacja ustawy 

06.11.2019 – Warszawa
20.11.2019 – Katowice
27.11.2019 – Bydgoszcz
04.12.2019 – Olsztyn
11.12.2019 – Poznań
09.01.2020 – Szczecin
02.10.2019 – Gdańsk
13.01.2020 – Gdańsk

Cena netto

450 PLN + VAT

w cenie udziału: materiały szkoleniowe, catering kawowy, konsultacje po szkoleniowe z trenerem, certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji 

Opłata za szkolenie będzie pobierana od uczestników po potwierdzeniu grupy.

Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 1 stycznia 2019

 • Dlaczego warto wziąć udział ?

  • Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie
  • Wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych, dzięki których uczestnicy szkolenia będą mogli swobodnie poruszać się wśród nowych przepisów
  • Umiejętność doboru odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie współpracy partnerów społecznych na terenie przedsiębiorstwa
  • Wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz interesów pracodawcy poprzez zaprezentowanie roli i efektywnych metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej

 • Profil uczestnika

  Szkolenie Związki Zawodowe dedykowane jest:

  • Pracodawcom, Właścicielom firm, Kierownikom i Pracownikom kadr działów personalnych
  • Osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników
  • Przedstawiciele służb BHP
  • Pracownicy agencji zatrudnienia i pośrednictwa Pracy
  • HR BP, Dyrektorzy HR
  • Negocjatorzy
  • Radców prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy

 • Program

  1. Funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy
   – podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
   – udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstw
  2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego podstawą  nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych
  3. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
   – osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług)
   – samozatrudnieni
   – pracownik w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych
   – stażyści i wolontariusze w zakresie uprawnień związkowych
  4. Zakaz dyskryminacji związkowej na nowych zasadach
   – pojęcie dyskryminacji wynikające z kodeksu pracy
   – uprawnienia dla pracowników i da zleceniobiorców i innych zatrudnionych  w zakresie powództwa o dyskryminację
   – nieważność umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w związku z dyskryminacją na etapie zatrudniania
   – właściwość sądu  do rozstrzygania sporów i wedle jakiej procedury
   – jaką funkcję ochronną dla pracodawców pełni nowa tzw. „przyczyna obiektywna”
  5. Dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskich dla związków  zawodowych
  6. Czynności doraźne na nowych zasadach
   – limity czasu zwolnień od pracy –  po nowelizacji prawa
   – prawem do wynagrodzenia za czas czynności doraźnych dla zleceniobiorców i innych zatrudnionych działaczy związkowych
   – aktualne obowiązki dla związku zawodowego
  7. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
  8. Katalog informacji udzielanych przez pracodawcę na wniosek zakładowej organizacji związkowej
  9. Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej na nowych zasadach
  10. Obowiązek informacyjny zakładowej organizacji związkowej na nowych zasadach
  11. Kontrola wzajemna
  12. Utrata uprawnień względem pracodawcy
  13. Sankcje karne za kłamstwo
  14. Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia  z obowiązku świadczenia pracy
  15. Ochrona działaczy związku zawodowego
   – dzisiejsze możliwości
   – nowe zasady stosowania metody ilościowej
   – terminy wiążące dla związku zawodowego na odpowiedź
   – powództwa o odszkodowanie dla członków związku nie – pracowników
  16. Pomieszczenia i urządzenia dla związku zawodowego
  17. Układy zbiorowe po zmianach
  18. Spory zbiorowe po zmianach

   

 • Prelegenci

  związki zawodowe

  Aldona Wiejak – Głuszko 

  Prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyłam aplikację sądową. Od 11 lat zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa pracy. Doświadczenie nabyłam pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, sporządzałam opinie prawne  i stanowiska w sprawach kierowanych do PIP.  Prawo pracy to dla mnie przede wszystkim praktyka, jak również główny przedmiot zainteresowań zawodowych. Zajmuję się obsługa prawną pracodawców – jestem w stanie doradzić w jaki sposób wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprawidłowości  w firmie. Udzielam porad pracownikom, w jaki sposób dochodzić praw pracowniczych i egzekwować swoje należności.

   

06.11.2019 – Warszawa
20.11.2019 – Katowice
27.11.2019 – Bydgoszcz
04.12.2019 – Olsztyn
11.12.2019 – Poznań
09.01.2020 – Szczecin
02.10.2019 – Gdańsk
13.01.2020 – Gdańsk

Cena netto

450 PLN + VAT

w cenie udziału: materiały szkoleniowe, catering kawowy, konsultacje po szkoleniowe z trenerem, certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji 

Opłata za szkolenie będzie pobierana od uczestników po potwierdzeniu grupy.

Szkolenie certyfikowane!

REJESTRACJA

Związki Zawodowe
1 DZIEŃ | CENA: 450 ZŁ NETTO

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie dotyczące szkolenia Związki Zawodowe? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link