Zarządzanie przez cele MBO

Autorem metody zarządzanie przez cele jest Peter Druckner, który w swojej publikacji na ten temat napisał: skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi. Mimo upływu lat i i wielu modyfikacji metody zarządzania przez cele, (ZPC) główne przesłanie nie zmieniło się i fundamentem nadal jest dążenie do efektywności kierownictwa co bezpośrednio będzie przekładać się na efektywność podwładnych. Metoda pozwala na wspólne i systematyczne ustalanie celów pracownikowi w taki sposób, aby były one możliwe do osiągnięcia i angażowały podwładnych w ich realizację. Stosowane nagrody powinny być bezpośrednio związane i ekwiwalentne do celów osiągniętych przez pracownika. ZPC dostarcza efektywną procedurę monitorowania stopnia realizacji celu umożliwiając korektę i poprawę jakości pracy poszczególnych pracowników. Dzięki wspólnemu wyznaczaniu celów pracownik czuje współuczestnictwo tworzenia firmy a przełożony nie ma problemu z delegowaniem zadań.

Wydarzenie 1 dniowe

Maksymalna liczba osób: do 25

19 marca 2019

Triton Park, Warszawa

Grójecka 194, Warszawa

Profil uczestnika

Program dedykujemy managerom średniego i wyższego szczebla, właścicielom firm i wszystkim, którzy pragną zwiększenia efektywności w zespole

Reasumując – korzyści dla uczestnika:

  • budowania autorytetu lidera
  • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
  • zespołowe wyznaczanie celów
  • wzrost identyfikacji pracowników z firmą
  • skuteczna realizacja celów organizacyjnych
  • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji
  • umiejętna organizacja pracy
  • jasne formułowanie celów
  • wsparcie pracowników w rozwoju i realizacji planów
  • tworzenie partnerskich relacji w zespole

Cena netto

795 PLN+23% VAT / 1 os.

*cena zawiera catering bez lunchu

Przy zgłoszeniu:
2 osób z jednej instytucji/firmy: 5% rabatu**
3 osób z jednej instytucji/firmy: 10% rabatu** 
4 i więcej osób z jednej instytucji/firmy:
15% rabatu**

**od obowiązującej aktualnie ceny

 

KAROLINA KRZYWICKA-SZPOR

Doświadczony trener biznesu i menedżer, coach, profesjonalny mówca, certyfikowany trener Insights Discovery. Były wykładowca Uniwersytetu SWPS i menedżer oraz trener wiodących firm branży retail. Ma wiele sukcesów w projektowaniu i realizacji procesów i strategii rekrutacyjnych, szkoleniowych i talentowych, badaniu i zarządzaniu doświadczeniami klientów.

Obecnie projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania szkoleniowo-rozwojowe w organizacjach, jako trener i coach prowadzi zajęcia głównie dla menedżerów i pasjonatów rozwoju osobistego. Jej ulubione obszary to przywództwo, komunikacja, informacja zwrotna, motywowanie i rozwój pracowników, budowanie i prowadzenie zwycięskich zespołów oraz zarządzanie doświadczeniami klienta. W firmach wdraża m.in. strategie komunikacji w duchu non-violence oraz modele Marshalla Goldsmitha. Z powodzeniem prowadzi też zajęcia dla innych trenerów, coachów, liderów, mentorów oraz z rozwoju osobistego. „Wierzę w dobro człowieka i jego rozwój w kontakcie z innymi ludźmi. Kontakt z innymi jest nam potrzebny do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Dziś biznes staje się coraz bardziej relacyjny i brak umiejętności interpersonalnych zarówno u liderów jak i u szeregowych pracowników, połączony z lękiem przed zmianą, może unicestwić najlepszy model czy plan biznesowy.  Moim celem jest sprawianie, aby moi Klienci, dzięki nabytym umiejętnościom i postawom odnosili ze zmiany jak najwięcej korzyści”

 

 

Masz pytanie odnośnie szkolenia Zarządzanie przez cele? Skontaktuj się ze mną !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

1 195 PLN+23% VAT / 1 os.

*cena zawiera catering bez lunchu

Przy zgłoszeniu:
2 osób z jednej instytucji/firmy: 5% rabatu**
3 osób z jednej instytucji/firmy: 10% rabatu** 
4 i więcej osób z jednej instytucji/firmy:
15% rabatu**

**od obowiązującej aktualnie ceny

REJESTRACJA –

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE MBO

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link