Zarejestruj się

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Celem szkolenia jest wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie procedur sądowego postępowania egzekucyjnego, uporządkowanie wiedzy uczestników na temat przepisów sądowego postępowania egzekucyjnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie stosowanych zabezpieczeń należności i możliwości ich wykorzystania w praktyce oraz nabycie umiejętności poprawnego redagowania pism  i naliczania opłat występujących w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

19.05.2020 – Warszawa

Maksymalna liczba osób: do 25

Godzina: 10:00 – 15:00

Lokalizacja: Warszawa – Centrum Żoliborz Pl. Inwalidów 10

Profil uczestnika

Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy kancelarii komorniczych, działów prawnych i księgowych firm i korporacji, windykatorzy i pracownicy firm windykacyjnych, pracownicy sądów i kancelarii prawnych.

Korzyści z udziału:

 • kompetentny wykładowca – praktyk
 • ciekawa forma prowadzenia zajęć
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu
 • udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

Opłata za szkolenie będzie pobierana od uczestników po potwierdzeniu grupy.

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

 

Sądowe postępowanie egzekucyjne – program

 

Przebieg skutecznej egzekucji:

 1. Warunki wszczęcia postępowania egzekucyjnego (postępowanie przedsądowe, postępowanie nakazowe i upominawcze, uzyskanie klauzuli wykonalności)
 2. Czynności wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem (postępowanie z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, uprawnienia wierzyciela przed komornikiem)
 3. Skuteczne i prawidłowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji
 4. Metody i techniki prowadzenia egzekucji należności pieniężnych
 5. Środki egzekucyjne należności pieniężnych
 6. Prawa wierzyciela i prawa dłużnika w egzekucji
 7. Umorzenie i zakończenie egzekucji
 8. Uprawnienia ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

 

Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:

 1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
 2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
 3. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
 4. Definicja poszukiwania majątku.

 

Koszty egzekucyjne wierzyciela – wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:

 1. Zakres wydatków.
 2. Zaliczka na wydatki.
 3. Rozliczanie wydatków.
 4. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.

 

Nowy system opłat egzekucyjnych:

 1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
 2. Rodzaje opłat.
 3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
 4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
 5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).

 

Transparentność czynności komornika:

 1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
 2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
 3. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
 4. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa.
 5. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.

 

Nowy system nadzoru nad czynnościami komornika:

 1. Skarga na czynności komornika – zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami w razie oczywistej zasadności skargi.
 2. Nadzór w trybie art. 759 KPC – związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań.
 3. Nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego,
 4. Skarga na przewlekłość.
 5. Wniosek o wyłączenie komornika.

 

Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów:

 1. Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia:
  • zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy,
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu,
  • jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy,
  • jak przedawniają się odsetki od należności głównej.

 

Ochrona danych osobowych w egzekucji:

 1. obowiązywanie RODO w postępowaniu egzekucyjnym
 2. pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika a RODO
 3. funkcjonowanie rejestrów zewnętrznych a RODO

 

 

KAMIL MIŚTAL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szerokorozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ.

 

Masz pytanie odnośnie szkolenia sądowe postępowanie egzekucyjne? Skontaktuj się z nami!

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

Opłata za szkolenie będzie pobierana od uczestników po potwierdzeniu grupy.

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

REJESTRACJA –

SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link