Zarejestruj się

RODO dla ZOZ/NZOZ

Zarządzanie ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych

30.09.2019 – Warszawa
18.12.2019 – Warszawa
01.10.2019 – Katowice
04.12.2019 – Katowice
02.10.2019 – Bydgoszcz
02.12.2019 – Bydgoszcz
03.10.2019 – Olsztyn
03.12.2019 – Olsztyn
21.10.2019 – Poznań
09.12.2019 – Poznań
22.10.2019 – Szczecin
17.12.2019 – Szczecin
23.10.2019 – Gdańsk
16.12.2019 – Gdańsk

499 PLN 
+ 23% VAT / 1 os.

Zarządzanie ochroną danych osobowych w podmiotach medycznym jest złożonym procesem wymagającym analizy szeregu czynników prawnych, technicznych i osobowych. Kompleksowa wiedza w tym zakresie umożliwia podejmowanie właściwych decyzji zarządczych, co ma niebagatelne znaczenie nie tylko z uwagi na ochronę prestiżu placówki, ale i ze względu na obniżenie ryzyka nałożeni kary przez organ nadzorczy.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zasad i procesów związanych z ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych, która umożliwi świadome zarządzanie bezpieczeństwem tych danych oraz zarządzanie osobami bezpośrednio zaangażowanymi w przetwarzanie danych, w tym personelu medycznego, IOD oraz działu IT. Szkolenie to solidna dawka praktycznych informacji, teoria poparta odniesieniami do praktyki zarówno w zakresie prawidłowych działań, jak i najczęściej popełnianych błędów.

 • Korzyści dla Uczestnika

  • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w podmiotach medycznych w oparciu o RODO oraz przepisy sektorowe;
  • Możliwość konfrontacji podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami i standardami;
  • Podniesienie poziomu skuteczności zarzadzania bezpieczeństwem danych osobowych;
  • Podniesienie świadomości procesów oraz kompetencji osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych w podmiotach medycznych;
  • Omówienie problematyki na wielu konkretnych przykładach, które można stosować wprost w codziennej praktyce;
  • Możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami

 • Profil uczestnika

  Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej placówkami medycznymi: dyrektorzy, menagerowie, kierownicy działów, osoby prowadzące jednoosobowe praktyki, a także wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych

 • O nas

  Od 2015 roku zorganizowaliśmy blisko 100 wydarzeń branżowych. Gościliśmy wyższą kadrę menedżerską z ponad 1 000 czołowych firm w Polsce. Na nasze wydarzenia zarejestrowaliśmy łącznie 2000 osób. Naszym celem jest wzrost kompetencji pracowniczych i wymiana doświadczeń. Nasze konferencje to przede wszystkim miejsce spotkań, których zadaniem jest inspiracja nowymi rozwiązaniami lub sprawdzonymi praktykami.

 • Program

  9.00 – 9.15 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

  9.15 – 10.00 – rozwój technologii i jej wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem w podmiotach medycznych dawniej i dziś

  1. zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie danymi osobowymi, zarządzanie ryzykiem – rozróżnienie pojęć;
  2. dotychczasowe zasady zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych: o starej ustawie, ustawach sektorowych i GIODO, normy ISO
  3. przyczyny zmian i nowe regulacje: RODO, cyberustawa i nowelizacje ustaw sektorowych w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii dla medycyny;
  4. schemat procesów w ochronie danych osobowych;

  10.00 – 11.00 – katalog pojęć jako podstawa do zarządzania ryzykiem

  1. RODO – cele i zakres;
  2. przetwarzanie – czyli o pojęciu najważniejszym;
  3. dane osobowe – czyli co i kiedy: typy danych, dane o stanie zdrowia i dotyczące stanu zdrowia, dokumentacja medyczna,
  4. Administrator, współadministrator ,podmiot przetwarzający, odbiorca – czyli kto jest kim;
  5. zgoda;
  6. anonimizacja i pesudoanonimizacja;
  7. profilowanie a cele statystyczne i naukowe

  11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA

  11.15 – 12.15 – RODOwskazy, czyli zasady przetwarzania danych osobowych w medycynie

  1. zasada legalności – podstawy przetwarzania w podmiotach medycznych i zgoda – jako NIEkrólowa wszystkich podstaw;
  2. zasada minimalizacji i celowości;
  3. zasada projektowania i domyślnej ochrony – kiedy lepiej zapobiegać niż leczyć

  12.15 – 13.00 – obowiązki administratora – czyli o obszarach bezpieczeństwa

  1. obowiązek informacyjny – do czego ma prawo każda osoba, której dane przetwarza podmiot medyczny i jakie czynności należy podjąć w celu dopełnienia obowiązku,
  2. udostępnianie danych a udostępnianie dokumentacji medycznej i jak się ma do tego tajemnica zawodowa
  3. ocena skutków dla ochrony danych i zarządzanie ryzykiem: technicznym, organizacyjnym i osobowym

  13.00 – 13.15 – PRZERWA KAWOWA

  13.15 – 14.00 – IOD i informatyk jako filary bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

  1. dlaczego powołanie IOD ma znaczenie, jakie są jego obowiązki i czym należy kierować się w wyborze,
  2. informatyk jako wsparcie dla IOD, jakie są jego obowiązki i czym należy kierować się w wyborze.

  14.00 – 15.00 – o dokumentacji słów więcej niż kilka – rozliczalność w praktyce z perspektywy osób zarządzających

  1. Polityka bezpieczeństwa – omówienie na przykładzie dla Szpitala Powiatowego,
  2. RCPD – omówienie na przykładzie dla przychodni,
  3. szacowanie ryzyka – przykładowa metodyka
  4. upoważnienia i klauzule poufności – omówienie na przykładzie
  5. umowa powierzenia – omówienie na przykładzie

  15.00 – 15.15 – PRZERWA KAWOWA

  15.15 – 17.00 – PoRODOwe przypadki – 50 odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

  m.in.: monitoring w podmiocie medycznym, udostępnianie danych do celów naukowych, udostępnianie danych policji, sądom i prokuraturze, jak zapewnić anonimowość pacjentowi, jak rozmawiać z pacjentami na salach wieloosobowych, czy można kserować karty EKUZ, czy można udzielać informacji, na której sali leży pacjent, czy można stosować karty gorączkowe…

  17.00 – ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

   

 • Prelegent

  Daria Bartnicka

  Prezes Zarządu Omni Expert Sp. z o.o., koordynator projektów, prawnik i specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Aktywna działaczka w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa informacji

  Posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami medycznymi. Jej dotychczasowe osiągnięcia obejmują m.in. doradztwo i współpracę projektową w podmiotach publicznych, w tym: audyty, prowadzenie szkoleń, wsparcie w dostosowaniu organizacji do obowiązujących przepisów prawa, także w zakresie przetwarzania danych medycznych. Posiada doświadczenie w skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu norm ISO. Od 2015 r. Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania i audytor wewnętrzny norm ISO 9001 (dot. jakości) oraz ISO 27001 (dot. bezpieczeństwa informacji). Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie analiz procesów biznesowych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szczególny obszar zainteresowania poświęca analizie rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na faktyczny i prawny poziom ochrony danych osobowych.

  „Szkolenia prowadzę w sposób merytoryczny, ale i swobodny. Moim celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim nawiązanie kontaktu z uczestnikami szkoleń, odnoszenie się do konkretnych problemów oraz oswojenie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych, co w praktyce przekłada się na wzrost świadomości i poprawę jakości działań w tym zakresie. Istotnym aspektem mojej pracy jako trenera jest budowanie tzw. Kultury informacyjnej.

   

30.09.2019 – Warszawa
18.12.2019 – Warszawa
01.10.2019 – Katowice
04.12.2019 – Katowice
02.10.2019 – Bydgoszcz
02.12.2019 – Bydgoszcz
03.10.2019 – Olsztyn
03.12.2019 – Olsztyn
21.10.2019 – Poznań
09.12.2019 – Poznań
22.10.2019 – Szczecin
17.12.2019 – Szczecin
23.10.2019 – Gdańsk
16.12.2019 – Gdańsk

499 PLN + 23% VAT / 1 os.

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

RODO dla ZOZ/NZOZ

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie konferencji RODO ?
Skontaktuj się ze mną !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link