Zarejestruj się

RODO dla lekarzy

Ochrona danych medycznych w praktyce

07.10.2019 – Warszawa
03.02.2020 – Warszawa
14.10.2019 – Katowice
10.02.2020 – Katowice
18.10.2019 – Bydgoszcz
17.02.2020 – Bydgoszcz
17.10.2019 – Olsztyn
18.02.2020 – Olsztyn
21.10.2019 – Poznań
24.02.2020 – Poznań
22.10.2019 – Szczecin
25.02.2020 – Szczecin
23.10.2019 – Gdańsk
26.02.2020 – Gdańsk

299 PLN 
+ 23% VAT / 1 os.

Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w podmiotach medycznym, a w szczególności danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej jest procesem złożonym i nie łatwym.

Zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych pacjentów ma niebagatelne znaczenie nie tylko z uwagi na ochronę prestiżu placówki, ale i ze względu na obniżenie ryzyka nałożenia kary przez organ nadzorczy. Celem szkolenia jest przekazanie merytorycznej wiedzy na temat zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych pacjentów przez lekarzy, która umożliwi świadomą ochronę tych danych. Szkolenie to solidna dawka praktycznych informacji, teoria poparta odniesieniami do praktyki zarówno w zakresie prawidłowych działań, jak i najczęściej popełnianych błędów

 • O nas

  Od 2015 roku zorganizowaliśmy blisko 100 wydarzeń branżowych. Gościliśmy wyższą kadrę menedżerską z ponad 1 000 czołowych firm w Polsce. Na nasze wydarzenia zarejestrowaliśmy łącznie 2000 osób. Naszym celem jest wzrost kompetencji pracowniczych i wymiana doświadczeń. Nasze konferencje to przede wszystkim miejsce spotkań, których zadaniem jest inspiracja nowymi rozwiązaniami lub sprawdzonymi praktykami.

 • Profil uczestnika

  Lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni zarówno w dużych podmiotach leczniczych, przychodniach, jak i osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską.

 • Korzyści dla Uczestnika

  • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w podmiotach medycznych w oparciu o RODO oraz przepisy sektorowe;
  • Możliwość konfrontacji podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami i standardami;
  • Podniesienie poziomu ochrony danych pacjenta;
  • Podniesienie świadomości procesów oraz kompetencji osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych w podmiotach medycznych;
  • Omówienie problematyki na wielu konkretnych przykładach, które można stosować wprost w codziennej praktyce;
  • Możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami

 • Program

  9.00 – 9.15 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

  9.15 – 10.00 –  rozwój technologii i jej wpływ na bezpieczeństwo danych w podmiotach medycznych

  1. przyczyny zmian i nowe regulacje: RODO, nowelizacje ustaw sektorowych w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii dla medycyny;
  2. RODO – cele i zakres;
  3. przetwarzanie – czyli o pojęciu najważniejszym;
  4. Administrator, współadministrator ,podmiot przetwarzający, odbiorca – czyli kto jest kim;
  5. zgoda
  6. profilowanie a cele statystyczne i naukowe
  7. anonimizacja i pesudoanonimizacja;

  10.00 – 11.00 – dane osobowe w podmiocie medycznym i obowiązki lekarza w związku z ich przetwarzaniem

  1. dane osobowe – czyli co i kiedy: typy danych, dane o stanie zdrowia i dotyczące stanu zdrowia, dokumentacja medyczna,
  2. obowiązek informacyjny i inne obowiązki lekarza w związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów
  3. schemat procesów w ochronie danych osobowych;

  11.00 – 11.15 – PRZERWA KAWOWA

  11.15 – 12.15 – RODOwskazy, czyli zasady przetwarzania danych osobowych w medycynie

  1. zasada legalności – podstawy przetwarzania w podmiotach medycznych i zgoda – jako NIEkrólowa wszystkich podstaw;
  2. zasada minimalizacji i celowości;
  3. zasada projektowania i domyślnej ochrony – kiedy lepiej zapobiegać niż leczyć
  4. zasada rozliczalności

  12.15 – 13.00 – PoRODOwe przypadki – 30 odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

  m.in.: czy muszę wyznaczać IOD, czy lekarz musi pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta, monitoring w podmiocie medycznym, udostępnianie danych do celów naukowych, udostępnianie danych policji, sądom i prokuraturze, jak zapewnić anonimowość pacjentowi, jak rozmawiać z pacjentami na salach wieloosobowych, czy można kserować karty EKUZ, czy można udzielać informacji, na której sali leży pacjent, czy można stosować karty gorączkowe…

  13.00 – ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

   

 • Prelegent

  Daria Bartnicka

  Prezes Zarządu Omni Expert Sp. z o.o., koordynator projektów, prawnik i specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Aktywna działaczka w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa informacji

  Posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami medycznymi. Jej dotychczasowe osiągnięcia obejmują m.in. doradztwo i współpracę projektową w podmiotach publicznych, w tym: audyty, prowadzenie szkoleń, wsparcie w dostosowaniu organizacji do obowiązujących przepisów prawa, także w zakresie przetwarzania danych medycznych. Posiada doświadczenie w skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu norm ISO. Od 2015 r. Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania i audytor wewnętrzny norm ISO 9001 (dot. jakości) oraz ISO 27001 (dot. bezpieczeństwa informacji). Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie analiz procesów biznesowych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szczególny obszar zainteresowania poświęca analizie rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na faktyczny i prawny poziom ochrony danych osobowych.

  „Szkolenia prowadzę w sposób merytoryczny, ale i swobodny. Moim celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim nawiązanie kontaktu z uczestnikami szkoleń, odnoszenie się do konkretnych problemów oraz oswojenie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych, co w praktyce przekłada się na wzrost świadomości i poprawę jakości działań w tym zakresie. Istotnym aspektem mojej pracy jako trenera jest budowanie tzw. Kultury informacyjnej.

   

07.10.2019 – Warszawa
03.02.2020 – Warszawa
14.10.2019 – Katowice
10.02.2020 – Katowice
18.10.2019 – Bydgoszcz
17.02.2020 – Bydgoszcz
17.10.2019 – Olsztyn
18.02.2020 – Olsztyn
21.10.2019 – Poznań
24.02.2020 – Poznań
22.10.2019 – Szczecin
25.02.2020 – Szczecin
23.10.2019 – Gdańsk
26.02.2020 – Gdańsk

299 PLN + 23% VAT / 1 os.

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

RODO dla lekarzy

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie konferencji RODO ?
Skontaktuj się ze mną !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link