Restrukturyzacja – studium przypadków

Restrukturyzacja to proces, w którym ogromnym zmianom w przedsiębiorstwie ulegają: zakres działania, organizacja zatrudnienia i przede wszystkim struktura kapitałowa. Celem restrukturyzacji jest przywrócenie równowagi finansowej i możliwości operacyjnej działania przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym czasie. Wobec zmian jakie wniosła ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku na rynku ukształtowała się praktyka dająca nowe możliwości dochodzenia swoich należności. W pierwszej połowie 2018 roku z możliwości restrukturyzacji skorzystało prawie 500 podmiotów (źródło danych: Raport Coface) co oznacza, że możliwości odzyskania należności przez wierzycieli w toku prowadzonych restrukturyzacji znacznie się zwiększyła w stosunku do lat poprzednich.

Szkolenie będzie oparte o postępowania restrukturyzacyjne, które zakończyły się powodzeniem lub trwające które mają szansę na pozytywne zakończenie. Zostaną omówione kwestie dotyczące zarówno wypełniania dokumentów jak i możliwości, które daje nowe prawo restrukturyzacja. Omówimy także możliwość zadbania o swoją pozycję na podstawie praktycznych narzędzi prawnych. Przeanalizujemy bieg postępowania restrukturyzacyjnego na przykładzie wybranego przypadku (faktyczny przebieg postępowania) w modelu porównawczym. Trener do doświadczony doradca restrukturyzacyjny, który obecnie bierze udział w kilku postępowaniach zarówno ze strony wierzycieli jak i podmiotów restrukturyzowanych. Restrukturyzacja to jego codzienne wyzwanie w różnych organizacjach.

Wydarzenie 1 dniowe

Maksymalna liczba osób: do 25

28 LUTEGO 2019

Warszawa, Siedziba Practical Events

Grójecka 194, Warszawa

Profil uczestnika

Przede wszystkim dla każdego kto pracuje w dziale prawnym i odpowiada za kontakt i współpracę z klientami, którzy są w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub ich ocena finansowa każe przypuszczać, że w niedługim czasie mogą być zagrożeni niewypłacalnością. Szkolenie dedykujemy również osobom, które pracują w departamentach prawnych i jeszcze nie zetknęły się z tą problematyką.

Reasumując – korzyści dla uczestnika:

  • Weryfikacja dotychczasowej wiedzy
  • Pozna narzędzia prawne pomocne w restrukturyzacji, których nie reguluje prawo
  • Przeanalizuje postępowanie restrukturyzacyjne które już się zakończyło
  • Dobierze odpowiednią strategię restrukturyzacyjną do swojej sytuacji

Cena netto

895 PLN+23% VAT / 1 os.

*dla stałych klientów przewidziane aż 50% zniżki. Wpisz kod rabatowy o treści: 50%

Przy zgłoszeniu:
2 osób z jednej instytucji/firmy: 5% rabatu**
3 osób z jednej instytucji/firmy: 10% rabatu** 
4 i więcej osób z jednej instytucji/firmy:
15% rabatu**

**od obowiązującej aktualnie ceny

 

PIOTR KOSTARSKI 

Ekspert w dziedzinie windykacja należności i obrotu wierzytelnościami, doświadczenie zdobywał w wiodących polskich podmiotach rynku finansowego m. in. bankach i zakładach ubezpieczeniowych, najpierw jako pracownik. Następnie samodzielnie świadcząc usługi w obszarze restrukturyzacji i windykacji zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Doświadczony negocjator, który pozyskiwał inwestorów w toku trudnych spraw upadłościowych oraz prowadził skuteczne negocjacje dotyczące polubownej spłaty zadłużenia, przez dłużników wcześniej utrudniających przebieg egzekucji komorniczej. Od kilku lat prowadzi szkolenia w obszarze restrukturyzacji i windykacji dla pracowników spółek giełdowych oraz firm windykacyjnych. Tworząc modele postępowania z dłużnikiem skupia się na psychologicznych aspektach postrzegania długu przez dłużnika. W ramach swojej aktywności rynkowej zapewnia też kompleksowe usługi sprzedaży wierzytelności masowych w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Meksyku.

 

Zapraszamy do zapoznia się  z artykułami naukowymi i biznesowymi napisanymi przez Trenera.

Jak ułatwić proces sprzedaży wierzytelności za pomocą platformy Invest Tool?

 

 

Piotr KostarskiCo się zmieni po reformie prawa upadłościowego?

 

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

695 PLN+23% VAT / 1 os.

*do 31 stycznia 2019

895 PLN+23% VAT / 1 os.

*po 31 stycznia 2019

Przy zgłoszeniu:
2 osób z jednej instytucji/firmy: 5% rabatu**
3 osób z jednej instytucji/firmy: 10% rabatu** 
4 i więcej osób z jednej instytucji/firmy:
15% rabatu**

**od obowiązującej aktualnie ceny

RESTRUKTURYZACJA –

REJESTRACJA

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link