Zarejestruj się

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY I WYPALENIEM ZAWODOWYM

Szkolenie ma formę przede wszystkim warsztatową  z aktywnym udziałem uczestników. W trakcie szkolenia wykorzystywane są następujące narzędzia szkoleniowe:

 • krótkie prezentacje trenera
 • prezentacje uczestników
 • mnóstwo dyskusji
 • dyskusja moderowana
 • burza mózgów
 • autorefleksja uczestników
 • kwestionariusze samooceny
 • analiza przypadków modelowych dla omawianego tematu oraz  przypadków z życia zawodowego uczestników
 • scenki w parach w układach: uczestnik/uczestnik,  scenki w trójkach, wraz z ich szczegółowym omówieniem
 • szczegółowa analiza przyczyn osiągniętych rezultatów zarówno sukcesów jak i niezrealizowanego celu
 • cykl Kolba

 

Przez cały warsztat feedback ze strony trenera ma charakter wspierający i motywujący. Trener i uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z automotywacją, budowaniem i wzmacnianiem swojej pozycji, autorytetu i postrzegania przez innych w środowisku zawodowym. Na podstawie pracy warsztatowej wypracowywane są mocne strony uczestników i obszary do ich rozwoju.

Wydarzenie 1 dniowe

6 MARCA 2019

Triton Park Warszawa, Grójecka 194

Profil uczestnika

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, którym zależy na rozbudzeniu własnej motywacji, rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym oraz osobistym a także nauczeniu się przeciwdziałania z wypaleniem zawodowym. Dla menedżerów chcących zapobiegać negatywnym skutkom przemęczenia zawodowego i stojących na straży równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.  Dla wszystkich coachów i trenerów personalnych oraz HR BP których zadaniem jest wsparcie pracowników w ich codziennych zadaniach. Dla osób które ze względu na pełnione funkcje posiadają większy wolumen odpowiedzialności co przekłada się na ogromny stresem i pęd życia.

Cel szkolenia

Podczas realizacji szkolenia stawiane są następujące cele jako niezbędne do realizacji:

 • identyfikacja, zrozumienie istoty oraz narzędzi służących efektywnego budowania własnej pozycji
 • wykorzystanie zdobytej w tym zakresie wiedzy w praktyce, szczególnie w sytuacjach trudnych w środowisku zawodowym
 • poznanie, zrozumienie istoty oraz narzędzi służących wartościowej automotywacji
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i zmęczeniem w środowisku pracy
 • rozpoznanie osobistych motywatorów i osobistego motywacyjnego DNA umiejętne odróżniania przekonań i nawyków od kompetencji i faktów

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

zostały ostatnie miejsca!

 

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM – PROGRAM

GODZINYMODUŁZAKRES SZKOLENIAFORMY PRACY
9:00WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
 • Przywitanie uczestników
 • Zebranie oczekiwań
 • Przedstawienie programu i ram czasowych.
Prezentacja dyskusja
9:40 – 10:00PRZERWA KAWOWA
10:00 – 11:00

AUTOMOTYWACJA

WARTOŚCI

STAWIANIE CELÓW

 • Definicja Automotywacji
 • Jak działa automotywacja?
 • Mój świat wartości
 • Stawianie celów – cechy dobrze sformułowanych celów

Praca indywidualna

Dyskusja grupowa

11:00 – 11:15PRZERWA KAWOWA
11:15 – 13:15

PRIORYTETY

PLANOWANIE

 • Efektywność zawodowa a skuteczność – Drucker
 • Macierz Einsenhowera
 • Metoda 5 kroków
 • Planowanie

Praca w parach

WARSZTAT

13:15 – 13:45PRZERWA 
13:45 – 16:00

STRES

ZJAWISKO WYPALENIA ZAWODOWEGO

 • Jakim kieruje się wzorem zachowań – osobowość typu A czy B? – analiza
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Wypalenie zawodowe – symptomy
 • Etapy wypalenia zawodowego
 • Kto jest najbardziej narażony?
 • Przeciwdziałanie wypaleniu w praktyce

Mini wykład

Praca indywidualna

Dyskusja grupowa

WARSZTAT

Action Plan – nad czym będę pracować, co się pojawi w moich rozmowach

 

KAROLINA OKRASA

KAROLINA BISZOFF-OKRASA

Dyplomowany Psycholog, Trener. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS z zakresu Skutecznej Windykacji w Praktyce. Certyfikowany trener, prelegent na Konferencjach Windykacyjnych, autor artykułów w czasopismach branżowych.  Prowad­­­zi szkolenia, diagnozy i coaching sprzedawców oraz negocjatorów. Specjalizuje się m.in. w sprzedaży, technikach wywierania wpływu, szkoleniach dotyczących kompetencji miękkich a także wspiera menadżerów w osiąganiu założonych rezultatów poprzez coaching oraz indywidualny trening. Na sali szkoleniowo-treningowej spędziła około 8 tys. godzin.

 

Masz pytanie odnośnie szkolenia radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

695 PLN+23% VAT / 1 os.

cena zawiera catering kawowy

REJESTRACJA 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY I WYPALENIEM ZAWODOWYM

 

 

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link