Dla kogo?

Jeśli:

chcesz skutecznie, terminowo i efektywnie realizować swoje pomysły/zadania/projekty

poszukujesz metod i narzędzi ułatwiających codzienną pracę project managera

masz zaangażować znaczny budżet a od sukcesu projektu wiele zależy w przyszłości

obawiasz się, że intuicyjne zarządzanie może nie wystarczyć

szukasz praktycznych warsztatów a nie tylko teorii i przygotowania do certyfikacji

chcesz wiarygodnie planować i radzić sobie z problemami i zmianami w projekcie

Ten program jest dla Ciebie!

Zapraszamy na Academy of Advanced Project Management

Kompleksowy program rozwojowy zarządzania projektami przeznaczony jest dla:

osób, które chcą skutecznie realizować swoje pomysły/powierzone zadania

kierowników projektów i programów, osób odpowiadających za realizację projektów

menadżerów z różnych obszarów biznesowych (inwestycje, finanse, badania i rozwój, obsługa techniczna i wsparcie logistyczne, zakupy, obsługa informatyczna, sprzedaż i marketing, HR, administracja, jakość, kontrola i audyt)

osób, które pracują blisko projektów lub chcą zmienić swój profili zawodowy

osób, które uważają, że szkolenia z zarządzania projektami za bezsensowne i nie dające żadnych rezultatów – chętnie o tym porozmawiamy

Kompleksowy program rozwojowy zarządzanie projektami

Dlaczego warto:

Aktywnie uczestniczysz w 8 dniach praktycznych warsztatów

Z pewnością poznasz dobre praktyki zarządzania projektami, które działają

Otrzymasz narzędzia i techniki, które od razu będziesz mógł zastosować w codziennej pracy

Będziesz współpracował z praktykami, ponieważ trenerzy to doświadczeni doradcy pracujący przy wielu projektach

Zdefiniujesz i zaplanujesz swój projekt w sposób wiarygodny, „lekki” i tani

Nauczysz się skutecznie korzystać z Microsoft Project zarówno przy planowaniu jak i w trakcie realizacji projektu

Będziesz umiał sprawnie i skutecznie zarządzać projektem oraz zespołem dbając o dobrą komunikację

Poradzisz sobie z opóźnieniami, zmianami, kryzysami, ryzykami czy podwykonawcami

Jeśli chcesz zdobyć międzynarodowy certyfikat TSPM™ potwierdzający twoją wiedzę i umiejętności, przygotujemy Cię do niego

Otrzymasz realne wsparcie między warsztatami

Zagadnienia edukacyjne

Moduł I (2dni)

ZŁOTE ZASADY METODYCZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W zarządzaniu projektami wykorzystuje się kilka pojęć, definicji i zasad, które znacznie ułatwiają wspólną pracę i zwiększenie szans na zrealizowanie projektu zgodnie z oczekiwaniami.

Zakres tematyczny:

Znaczenie zarządzania projektami w organizacji – jak zwiększyć świadomość korzyści

Metodyki zarządzania projektami: Prince2, PMBOK, Agile/zwinne, TenStep – co jest w nich istotne i warte wykorzystania?

Role, odpowiedzialności i uprawnienia oraz co zrobić, gdy teoria mija się z praktyką

Przegląd  procesów  zarządzania  projektami  – dlaczego dzięki nim jest łatwiej

Identyfikacja interesariuszy i badanie oczekiwań względem projektu

EFEKT WARSZTATU: Uczestnicy rozumieją zasady realizacji projektów, które pomagają w codziennej pracy

Moduł II (2dni)

DEFINIOWANIE PROJEKTU – ZADBAJ O FUNDAMENTY

Jeśli  projekt ma być zrealizowany skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami klienta, warto poświęcić czas na dobre zdefiniowanie projektu, unikając typowych błędów i znacznie poprawiając komunikację.

Zakres tematyczny:

Lepsze rozumienie projektu poprzez określenie biznesowych korzyści, oczekiwań  zlecającego lub realizację strategii

Definiowanie projektu jako ułatwienie komunikacji, a nie zbędna biurokracja

Jak zmierzyć sukces projektu?

Jak  zadbać, aby wszyscy rozumieli co dostarcza projekt?

Dlaczego czas poświęcony na zdefiniowanie ryzyk zwraca się w trakcie realizacji wielokrotnie

Jak stworzyć zespół projektowy, aby sprawnie współpracował?

Proste metody na udokumentowanie tego co niezbędne

Techniki unikania typowych błędów w projekcie oraz kontrolowania spójności opracowania

Analiza i planowanie rzeczywistego projektu

EFEKT WARSZTATU: Biorący udział potrafią zdefiniować projekt i mają opracowaną dokumentację projektu – „Definicja projektu/project charter”

 

Moduł III (2dni)

HARMONOGRAM I BUDŻET – PRAKTYCZNY WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM MS PROJECT

Jak uwiarygodnić realizację przedsięwzięcia – przygotowując spójny harmonogram i wyceniając pracę. Tajemnicą sukcesu projektu nie są jednak tylko dokumenty (budżet i harmonogram), ale umiejętność korzystania z nich w trakcie realizacji projektu.

Zakres tematyczny:

Zrozumienie i zaplanowanie pracy podczas budowy harmonogramu

Techniki prognozowania projektu (czas, koszt, pracochłonność) i ich zastosowanie w praktyce – jak zrobić to wygodnie?

Co zrobić, gdy wychodzi za drogo, za długo lub nie ma aż tyle ludzi – optymalizacja harmonogramu i budżetu

Jak zaprezentować harmonogram, aby był dobrze zrozumiany

Co robić, gdy plany trzeba zmienić, pojawiają się opóźnienia, czyli skuteczne zarządzanie harmonogramem i budżetem

Jak na bieżąco znać stan prac w projekcie i wiarygodnie określać termin zakończenia

Analiza i harmonogramowanie rzeczywistego projektu z wykorzystaniem MS Project

EFEKT WARSZTATU: Odbiorcy warsztatu potrafią zbudować harmonogram i budżet oraz nimi zarządzać oraz mają opracowaną dokumentację projektu z wykorzystaniem MS Project

Moduł IV (2dni)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W PRAKTYCE

Zmiany, opóźnienia, trudności, niespodziewane sytuacje, konflikty w zespole projektowym, egzekwowanie pracy od wykonawców – skuteczny kierownik projektu wie jak zarządzać takimi kwestiami.

Zakres tematyczny:

Jak wprowadzać zasadne zmiany w uporządkowany sposób?

Co zrobić, gdy projekt zaczyna mieć kryzys – rozwiązywanie problemów w projekcie

Ryzyka w projektach – jak je identyfikować, analizować i jaką strategię przyjąć

Jak zadbać, aby wszyscy wiedzieli to, co powinni, czyli skuteczna komunikacja

Efektywne spotkania projektowe, czyli jak nie marnować czasu

Jak uniknąć bałaganu w dokumentach i zadbać o bezpieczeństwo danych

W jaki sposób przekształcić grupę osób w sprawnie działający zespół projektowy

Jak sprawić, by ludzie realizowali zadania projektowe zgodnie z intencją klienta

Czy jest szansa, by firmy zewnętrzne (dostawcy/ podwykonawcy) dbały w takim samym stopniu jak ty o realizację powierzonych zadań w ustalonym czasie, budżecie i poziomie jakości

EFEKT WARSZTATU: Uczestnicy są przygotowani do skutecznego zarządzania projektem w trakcie realizacji pomimo występujących problemów lub zmian

Dodatkowe korzyści

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT TSPM™ (1,5dnia opcjonalnie)

Certyfikat TenStep Project Management (TSPM™) potwierdza, że Kierownik projektu posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności ułatwiające sprawne realizowanie projektów. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego (w języku polskim) przystąpić mogą uczestnicy programu, którzy mają dostęp do metodyki TS®PMP i posiadają przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Certyfikat TSPM™ opiera się o metodykę TenStep® Project Management Process, która jest w pełni zgodna z Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – standar- dem wyznaczonym przez Project Management Institute.

Przed przystąpieniem do egzaminu – TenStep Polska przeprowadza sesję powtórzeniową. Przypominamy główne definicje, procesy, zasady oraz dobre praktyki, które są bardzo przydatne podczas egzaminu, a także później podczas realizowania projektów.

METODYKA TENSTEP® PROJECT MANAGEMENT PROCESS (w cenie programu)

Metodyka TenStep® PMP jest wynikiem wielu lat doświadczeń, badań i prac, prowadzonych w ponad osiemdziesięciu krajach. Metodyka TenStep® PMP jest w pełni zgodna ze standardem PMBOK®Guide wydanym przez Project Management Institute (PMI) i służy do zarządzania pojedynczym projektem. Dodatkowo, idzie o krok dalej niż PMBOK® Guide. Nie tylko mówi co robić, ale także w jaki sposób. Zdecydowanie podsuwa skuteczne narzędzia oraz pokazuje przydatne techniki. Opisuje role i odpowiedzialności. Definiuje co, kto ma zrobić i w jakiej kolejności. Zawiera także zestaw formularzy i list kontrolnych, który jest gotowy do natychmiastowego zastosowania. Z pewnością jest to sprawdzone rozwiązanie. 

Metodyka TenStep® PMP obejmuje zagadnienia:

  • Definiowanie projektu
  • Tworzenie harmonogramu i budżetu
  • Zarządzanie harmonogramem i budżetem
  • Zarządzanie problemami krytycznymi
  • Zarządzanie zmianami
  • Zarządzanie komunikacją i dokumentami
  • Zarządzanie ryzykami
  • Zarządzanie ludźmi
  • Zarządzanie jakością i pomiarami
  • Zarządzanie dostawcami

Co nas wyróżnia?

Orientacja biznesowa

Wiele szkoleń dostępnych na rynku skupia się na nauce wytycznych określonych metodologii czy przygotowaniu uczestników do egzaminu certyfikującego. Wiadome jest,  że żadna z tych form nie przekłada się bezpośrednio na skuteczne zarządzanie projektami. Wychodzimy z założenia,  że zdobyta wiedza i umiejętności podczas warsztatów mają przynieść biznesowe korzyści czyli skuteczną realizację projektów. A tak naprawdę to projekt jest w centrum naszych zainteresowań. Metody, techniki, dokumentację czy procedury traktujemy wyłącznie jako środek, umożliwiający właściwe zaplanowanie projektu a następnie zarządzanie nim.

Oparcie o rzeczywisty projekt

Warsztaty TenStep bazują na rzeczywistych projektach uczestników. Dzięki temu uczestnicy utrwalając wiedzę w zakresie zarządzania projektami przygotują w tym samym czasie wstępną wersję dokumentacji swoich projektów. Po dodaniu niezbędnych szczegółów po warsztacie, dokumentacja będzie mogła być używana w dalszej pracy. Dodatkowo uczetsnicy przygotowani są do codziennych wyzwań w oparciu o nowe rozwiązania.

Zarządzanie w praktyce

Skuteczne zarządzane projektami nie kończy się na etapie definiowania i planowania. Dlatego Uczestnicy poznają dobre praktyki zarządzania projektem i radzenia sobie z trudnościami (opóźnieniami, zmianami, ryzykami, konfliktami) w projekcie w trakcie jego realizacji oraz możliwości przewidywania problemów zanim się one wydarzą.

Wsparcie kultury projektowej

Angażując uczestników w warsztaty oraz pokazując im praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy ułatwiamy im zrozumienie idei sensowności zarządzania projektami i korzyści wynikające z wspólnej pracy nad projektem. Świadomość jak zarządzanie projektami przyczynia się do sukcesu projektów i rozwoju organizacji wynika ze zrozumienia praktycznego zastosowania poznanych narzędzi. Z pewnością akademia umocni pozycję i świadomość każdego managera.

 

KOSZT PROGRAMU 8300* (z VAT)

Uczestnictwo w 8 dniach warsztatów (4 moduły po 2 dni) wraz z materiałami szkoleniowymi

Licencja metodyki indywidualnej TenStep®PMP wraz z metodyką w wersji papierowej a także kompletem formularzy w wersji edytowalnej

W modułe III z wykorzystaniem Microsoft Project zapewniamy komputery

Opcjonalnie: Egzamin TSPM™ wraz z przygotowaniem (8h) – 1 970 zł (z vat)

*Dla osób posiadających kod rabatowy – cena promocyjna:

program to 7500 zł (z vat), egzamin TSPM z powtórzeniem – 1800zł (z vat)

 Uwaga,  istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Maciej Więcławski

tel. 737 480 978

e-mail: maciej.wieclawski@practicalevents.pl

szkolenia wewnętrzne

Nowe szkolenie

close-link