PREZENTY NOWOROCZNE

Na rozpoczęcie Nowego 2020 roku obdaruj swoich pracowników voucherem na udział w jednym z sześciu proponowanych szkoleń, które cieszyły się największą popularnością w 2019 r. 

W Nowym Roku zaplanuj harmonogram prac w swoim przedsiębiorstwie, departamencie lub dziale, którym zarządzasz oraz plan rozwoju osobistego pracowników. Nie tylko pieniądze motywują ludzi, ale również możliwość rozwijania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Twoje action plany mogą być zrealizowane tylko dzięki dobrze wykwalifikowanemu i zmotywowanemu zespołowi. 

Promocja obowiązuje do dnia 31.01.2020 r. przy zakupie min. 5 voucherów.

LOKALIZACJA:
Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

VOUCHER STANDARD:
200 zł netto + VAT

w cenie: materiały szkoleniowe, bufet kawowy i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

VOUCHER PREMIUM:
240 zł netto + VAT

w cenie: materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

JAK OTRZYMAĆ VOUCHERY ?

1

Kup vouchery poprzez niżej zamieszczony formularz rejestracyjny.

2

Opłać zamówienie.

3

Odbierz od kuriera zamówione vouchery z indywidualnym kodem do rejestracji.

4

Wręcz prezent noworoczny swoim pracownikom.

5

Pracownicy dowolnie będą mogli wybrać temat szkolenia i termin z 6 proponowanych rejestrując się za pomocą indywidualnego kodu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

28.02.2020 godz. 9:00 – 17:00

Ewa Mielniczek

KPA – Kodeks postępowania administracyjnego

 • OPIS SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Uczestnicy posiądą umiejętność poprawnego konstruowania pism procesowych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.  Szkolenie będzie nasycone licznymi przykładami z praktyki i orzecznictwa. Ponadto analizie zostaną poddane wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu zarówno młodych jak i nieco starszych instytucji procesowych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z zamysłami zmian w KPA.

   

  Program szkolenia:

  1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
  2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
  3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
  4. Strona postępowania administracyjnego.
  5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
  6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
  7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
  8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
  9. „Elektronizacja” postępowania.
  10. Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
  11. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
  12. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
  13. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
  14. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
  15. Udostępnianie akt stronom postępowania.
  16. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
  17. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
  18. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
  19. Braki istotne i nieistotne pism.
  20. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
  21. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
  22. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
  23. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
  24. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
  25. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
  26. Mediacja – instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
  27. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
  28. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
   Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
  29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
  30. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
  31. Decyzje organu odwoławczego
  32. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
  33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  34. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
  35. Procedura wydawania zaświadczeń
  36. Postępowanie skargowo-wnioskowe

 • PRELEGENT

  EWA MIELNICZEK

  Adwokat i członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w organach administracji publicznej oraz renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie budowlanym i procedurze cywilnej. Prowadząc własną kancelarię prawną wspiera klientów i ich reprezentuje w sporach sądowych oraz sprawach związanych z nieruchomościami przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

02.03.2020 godz. 9:00 – 17:00

Adam Pioch

Storytelling dla biznesu

 • OPIS SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest nauczenie tworzenia i wykorzystywania opowieści w biznesie, tj. w opowiadaniu o marce, produkcie, liderach firmy czy w procesie pozyskiwania klientów i ich obsługi.

  Umiejętność władania opowieściami podczas biznesowych prezentacji ułatwia odbiór treści na głębszym poziomie. Opowieści to jedna z tych sił, które niebywale inspirują i zachęcają nas do działania. Storytelling to sztuka opowiadania ciekawych i przekonujących historii. Umiejętność opowiadania to podstawowe narzędzie prawdziwego przywódcy, kogoś, kto potrafi zmobilizować innych do nadzwyczajnego wysiłku.

  Mimo, że wszyscy opowiadamy, mało kto robi to dobrze i wie jak to robić. Zdobyta wiedza często jest całkowicie nowa, ciekawa i chętnie od razu stosowana. Bo my – jako ludzie lubimy opowiadać.  Opowiadający przykuwają uwagę. Firmy, a także zwykłe osoby, które wykorzystują opowieści – prawdziwe i nasycone emocjami – nawiązują głębszy kontakt ze swoimi klientami i odbiorcami.

  Efektem szkolenia będzie umiejętność szybszego i głębszego nawiązywanie szeroko rozumianych relacji w biznesie stosując do tego poznane schematy narracji.

   

  Program szkolenia:

  1. Schematy opowieści: podróż bohatera, PPR.
  2. Funkcje opowieści.
  3. Operowanie danymi statystycznymi.
  4. Antagonista i Protagonista – sposoby tworzenia i użycia głównych rywalizujących ze sobą postaci oraz ich reprezentacja w opowieści biznesowej.
  5. Emocje i ich funkcje, sposoby ich użycia.
  6. Jak stworzyć spójny świat opowieści.
  7. Jak władać tajemnicą, ciekawością w umyśle słuchacza opowieści.
  8. Jak uruchomić proces kreatywny, by sprawnie tworzyć opowieści także na żywo.
  9. Jak sprawnie władać „Strzelbą Czechowa” i „Deus ex Machina” w opowieściach.
  10. Metafory, epifory i anafory w języku opowieści.

 • PRELEGENT

  ADAM PIOCH

  Praktyk, autor wielu opowieści, współautor książek. Wykładowca akademicki na studiach MBA uczelni: Yale University & WSB Wrocław, WSB Poznań, Uczelnia Łazarskiego (Architekci Marki), ASBiRO na kierunkach: Storytelling, Storytelling w biznesie, Architekci Marki, Marketing internetowy, Wystąpienia publiczne w biznesie.  Ponad 6500 godzin szkoleń, konsultacji i mentoringów w świecie biznesu. Marketingiem internetowym zajmuje się od 1994 r. Publikował w latach 1997-2000 kursy budowy stron www w gazetach komputerowych. Trener od 2006 r. Certyfikaty: ACS – Zaawansowanego mówcy i ALS – zaawansowanego lidera – międzynarodowej organizacji Toastmasters International. Aktualnie Area Director w w/w organizacji.  Współautor kompendium wiedzy o marketingu internetowym pt. „Biblia e-biznesu 2” (rozdziały o storytellingu w biznesie i audycie stron www) – wydawnictwo Helion. Autor opowieści w podręczniku do storytellingu pt. „Narratologia” – wydawnictwo PWN.

06.03.2020 godz. 9:00 – 17:00

Izabela Kielczyk

Radzenie sobie ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym

 • OPIS SZKOLENIA

  Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, którym zależy na rozbudzeniu własnej motywacji, rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym oraz osobistym a także nauczeniu się przeciwdziałania z wypaleniem zawodowym.  W trakcie szkolenia stawiane są następujące cele jako niezbędne do realizacji:

  • identyfikacja, zrozumienie istoty oraz narzędzi służących efektywnemu budowaniu własnej pozycji;
  • wykorzystanie zdobytej w tym zakresie wiedzy w praktyce, szczególnie w sytuacjach trudnych w środowisku zawodowym;
  • poznanie, zrozumienie istoty oraz narzędzi służących wartościowej automotywacji;
  • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i zmęczeniem w środowisku pracy;
  • rozpoznanie osobistych motywatorów i osobistego motywacyjnego DNA
  • umiejętne odróżnianie przekonań i nawyków od kompetencji i faktów.

   

  Program szkolenia:

  1. Automotywacja i stawianie celów
  2. Mój świat wartości
  3. Efektywność zawodowa a skuteczność – Drucker
  4. Macierz Einsenhowera
  5. Jak radzić sobie ze stresem?
  6. Wypalenie zawodowo – symptomy i etapy
  7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w praktyce

 • PRELEGENT

  IZABELA KIELCZYK

  Psycholog biznesu, trener, certyfikowany coach wyższej kadry managerskiej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Wydziału Psychologii Społecznej, certyfikowany coach International Coaching Community (ICC), członek Samorządu Zawodowego Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wiceprezes Zarządu Ypsilon Media – agencji kreacji wizerunku biznesowego; twórca i kierownik Pracowni Psychoterapii w Warszawie, która specjalizuje się w rozwoju osobistym, life coachingu i psychoterapii. Psycholog z zamiłowania i z wykształcenia chętnie zapraszany na wywiady przez media.

13.03.2020 godz. 9:00 – 17:00

Kalina Kaczmarek

Czas pracy 2020

 • OPIS SZKOLENIA

  Szkolenie poświęcone tematyce czasu pracy w ujęciu praktycznym, porządkujące zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy w firmie, jego planowania i rozliczania, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu.

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o czasie pracy oraz sposobów na ich uniknięcie, a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z czasem pracy. Uczestnicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i prowadzeniem dokumentacji – ewidencji czasu pracy.

   

  Program szkolenia:

  1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
  2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy
  3. Planowanie czasu pracy
  4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
  5. Rozliczanie czasu pracy pracownika
  6. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy

 • PRELEGENT

  KALINA KACZMAREK

  Ekspert prawa pracy z 17-letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową  w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych na wyższych uczelniach.

20.03.2020 godz. 9:00 – 17:00

Daria Bartnicka

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie i urzędzie – teoria i praktyka

 • OPIS SZKOLENIA

  Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach jest procesem złożonym i nie łatwym. Pracownicy czy to przedsiębiorstwa prywatnego, czy urzędu administracji publicznej każdego szczebla zawodowego są zobligowani do zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych. Celem szkolenia jest przekazanie merytorycznej wiedzy na temat zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych, która umożliwi świadomą ochronę tych danych oraz praktyczne zastosowanie procedur już wdrożonych w przedsiębiorstwach i urzędach zgodnie z RODO. Szkolenie to solidna dawka praktycznych informacji, teoria poparta odniesieniami do praktyki zarówno w zakresie prawidłowych działań, jak i najczęściej popełnianych błędów.

   

  Program szkolenia:

  1. Dane osobowe – anonimizacja i pesudoanonimizacja
  2. Przyczyny zmian i nowe regulacje: RODO oraz nowelizacje ustaw sektorowych
  3. Administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, odbiorca – czyli: kto jest kim
  4. RODOwskazy, czyli praktyczne zasady przetwarzania danych osobowych w obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej
  5. PoRODOwe przypadki – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

 • PRELEGENT

  DARIA BARTNICKA

  Prezes Zarządu Omni Expert Sp. z o.o., koordynator projektów, prawnik i specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Aktywna działaczka w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa informacji. Jej dotychczasowe osiągnięcia obejmują m.in. doradztwo i współpracę projektową w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym: audyty, prowadzenie szkoleń, wsparcie w dostosowaniu organizacji do obowiązujących przepisów prawa, także w zakresie przetwarzania danych medycznych. Posiada doświadczenie w skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu norm ISO. Od 2015 r. Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania i audytor wewnętrzny norm ISO 9001 (dot. jakości) oraz ISO 27001 (dot. bezpieczeństwa informacji). Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie analiz procesów biznesowych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szczególny obszar zainteresowania poświęca analizie rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na faktyczny i prawny poziom ochrony danych osobowych.

27.03.2020 godz. 9:00 – 17:00

Izabela Kielczyk

Wystąpienia publiczne – jak pokonać stres – trening technik aktorskich i psychologicznych

 • OPIS SZKOLENIA

  Warsztat  „Wystąpienia publiczne” dedykowany managerom zarządzającym zespołami ludzi lub projektami, a także handlowcom, sprzedawcom, doradcom klienta pracującym na różnych szczeblach oraz wszystkim tym, którzy chcą nauczyć się radzenia sobie z tremą.

   

  Program szkolenia:

  1. Jak pokonać tremę – ćwiczenia z lustrem
  1. Wystąpienia publiczne – jak ciało zachowuje się podczas tremy – psychorama
  2. Metody panowania nad własnym ciałem – jak opanować drżenie rąk, łamiący się głos i czarne myśli
  3. Sposoby na stres – skuteczne przykłady i praktyczne porady
  4. Opanuj stres podczas wystąpienia – scenki z kamerą
  5. Teatralne metody pracy z tremą, czyli jak to robią zawodowcy – ćwiczenia, wizualizacje
  6. Trema z perspektywy różnych emocji – jak wykorzystać emocje by stały się naszą siłą a nie słabością
  7. Indywidualne sposoby na stres – każdy z nas jest inny – opracowanie indywidualnych technik antystresowych
  8. Regulacja emocji za pomocą oddechu i technik relaksacyjnych
  9. Pokonaj stres – rola muzyki i tańca jako element rozładowywania tremy
  10. Śmiech i jego rola w rozładowywaniu stresu przed wystąpieniem
  11. Jak radzić sobie z krytyką i oceną innych – scenki psychologiczne „Krąg ocen”
  12. Zaufaj sobie i uwierz w swoje możliwości – praca z przekonaniami, które nas ograniczają
  13. Techniki  improwizacji teatralnej  jako forma rozwijania własnej kreatywności, wyobraźni, luzu, spontanicznych reakcji i bezstresowego wyrażania siebie – scenki grupowe

 • PRELEGENT

  IZABELA KIELCZYK

  Psycholog biznesu, trener, certyfikowany coach wyższej kadry managerskiej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Wydziału Psychologii Społecznej, certyfikowany coach International Coaching Community (ICC), członek Samorządu Zawodowego Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wiceprezes Zarządu Ypsilon Media – agencji kreacji wizerunku biznesowego; twórca i kierownik Pracowni Psychoterapii w Warszawie, która specjalizuje się w rozwoju osobistym, life coachingu i psychoterapii. Psycholog z zamiłowania i z wykształcenia chętnie zapraszany na wywiady przez media.

KUP TERAZ VOUCHERY

Wariant

200 zł netto + VAT / szt.
240 zł netto + VAT / szt.

Dane do faktury

Dane kontaktowe Zamawiającego

Masz pytanie odnośnie prezentów noworocznych ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link