Prawo Turystyczne 

W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku. W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radcom prawnym uczestniczącym w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Za udział w niniejszym szkoleniu przyznane zostanie 8 pkt.

 

PATRONI MEDIALNI

mrot

Wydarzenie 1 dniowe

Maksymalna liczba osób: do 25

27.06.2019 

Warszawa, Siedziba Practical Events

Grójecka 194, Warszawa

Profil uczestnika

Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:

  • radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym
  • właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne oraz
  • agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne

Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie szkolenia jest przewidziana przerwa kawowa i catering, cena nie zawiera lunchu.

Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Cena netto

395 PLN+23% VAT / 1 os.

Opis szkolenia: 

W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku.

W szczególności poruszone zostaną zagadnienia, takie jak zakres regulacji ustawowej, wyłączenia, podstawowe pojęcia oraz terminy przewidziane przez ustawę, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.

Wskazane zostaną prawa i obowiązki stron umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną, w tym  treść umowy, prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego, kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy, dopuszczalność odstąpienia od umowy oraz prawo do jej rozwiązania.

Kolejno omawiane będą kwestie realizacji umowy i odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zagadnienie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.

Zaprezentowane będą również wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.

W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 

Mateusz Jagieła

Prawnik, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie,
specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa umów handlowych oraz prawa turystycznego, autor publikacji z tej dziedziny.
Udziałowiec w Kancelarii Konsultingowo-Prawnej Royal Union Group sp. z o.o. w Gliwicach.
Prezes Stowarzyszenia Naukowego Centrum Badań Komparatystycznych z siedzibą w Lublinie.

 

Masz pytanie odnośnie szkolenia Prawo Turystyczne? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 533 348 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

395 PLN+23% VAT / 1 os.

REJESTRACJA –

PRAWO TURYSTYCZNE 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link