Prawo Turystyczne 

W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku. W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radcom prawnym uczestniczącym w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Za udział w niniejszym szkoleniu przyznane zostanie 8 pkt.

Wydarzenie 1 dniowe

13:00 – 17:00

Maksymalna liczba osób: do 25

03.10.2019 – Olsztyn
10.10.2019 – Poznań
17.10.2019 – Szczecin
20.10.2019 – Warszawa (World Travel Show 2019)
24.10.2019 – Gdańsk
15.11.2019 – Katowice
22.11.2019 – Bydgoszcz
09.12.2019 – Warszawa

PATRONI MEDIALNI

mrot

Profil uczestnika

Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:

  • radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym
  • właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne oraz
  • agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne

Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie szkolenia jest przewidziana przerwa kawowa i catering, cena nie zawiera lunchu.

Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Cena netto

395 PLN+23% VAT / 1 os.

bufet kawowy w cenie

380 PLN+23% VAT / 1 os.

w terminie 20.10.2019 r. Warszawa (World Travel Show 2019 – Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie).

Opis szkolenia: 

W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku.

W szczególności poruszone zostaną zagadnienia, takie jak zakres regulacji ustawowej, wyłączenia, podstawowe pojęcia oraz terminy przewidziane przez ustawę, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.

Wskazane zostaną prawa i obowiązki stron umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną, w tym  treść umowy, prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego, kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy, dopuszczalność odstąpienia od umowy oraz prawo do jej rozwiązania.

Kolejno omawiane będą kwestie realizacji umowy i odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zagadnienie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.

Zaprezentowane będą również wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.

W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

Edyta Michalak – mgr prawa i administracji, radca prawny

Specjalizuje się w prawie turystycznym, lotniczym i przewozowym, a także gospodarczym, administracyjnym, ochrony konkurencji i konsumentów.
Zajmuje się kompleksową obsługą prawną biur podróży, przewoźników lotniczych i kolejowych. Tworzy lub ocenia projekty ogólnych warunków podróży oraz umów funkcjonujących w praktyce działania biur podróży, a także doradza w zakresie odpowiedzialności organizatorów i innych uczestników sektora turystycznego. Doradza również w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa lotniczego, odpowiedzialności operatora statku powietrznego i wypadków lotniczych. Specjalizuje się w sprawach związanych z leasingiem i finansowaniem samolotów, umowach czarterowych i handlingowych. Jest ekspertem w zakresie umów: obsługi technicznej statków powietrznych, dostawy części lotniczych, umów przewozu i umów o współpracy miedzy przewoźnikami. Występuje w sprawach sądowych jako pełnomocnik przedsiębiorców lotniczych i turystycznych. Współpracuje z International Airlines Technical Pool (IATP) – międzynarodową organizacją lotniczą tworzącą platformę do współpracy technicznej między liniami lotniczymi.
Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadziła także szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego. Jest wykładowcą prawa turystycznego w Społecznej Akademii Nauk.
Z branżą lotniczą i turystyczną jest związana od wielu lat. Pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa turystycznego.
Od 2004 r. jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Cena netto

395 PLN+23% VAT / 1 os.

bufet kawowy w cenie

Grupa potwierdzona.

REJESTRACJA

PRAWO TURYSTYCZNE 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia Prawo Turystyczne? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link