Prawo Turystyczne

15.04.2020 – Warszawa

Godziny: 9:00 – 15:00

Lokalizacja:
Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10
Warszawa

395 zł netto + VAT
(485,85 zł brutto)

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku. W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radcom prawnym uczestniczącym w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Za udział w niniejszym szkoleniu przyznane zostanie 8 pkt.

 • Program

  W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku.

  W szczególności poruszone zostaną zagadnienia, takie jak zakres regulacji ustawowej, wyłączenia, podstawowe pojęcia oraz terminy przewidziane przez ustawę, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.

  Wskazane zostaną prawa i obowiązki stron umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną, w tym  treść umowy, prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego, kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy, dopuszczalność odstąpienia od umowy oraz prawo do jej rozwiązania.

  Kolejno omawiane będą kwestie realizacji umowy i odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zagadnienie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.

  Zaprezentowane będą również wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.

  W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

 • Profil szkolenia

  Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:

  • radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym
  • właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne oraz
  • agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne

 • Prelegent - Edyta Michalak

  Edyta Michalak – mgr prawa i administracji, radca prawny

  Specjalizuje się w prawie turystycznym, lotniczym i przewozowym, a także gospodarczym, administracyjnym, ochrony konkurencji i konsumentów.

   

  Zajmuje się kompleksową obsługą prawną biur podróży, przewoźników lotniczych i kolejowych. Tworzy lub ocenia projekty ogólnych warunków podróży oraz umów funkcjonujących w praktyce działania biur podróży, a także doradza w zakresie odpowiedzialności organizatorów i innych uczestników sektora turystycznego. Doradza również w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa lotniczego, odpowiedzialności operatora statku powietrznego i wypadków lotniczych. Specjalizuje się w sprawach związanych z leasingiem i finansowaniem samolotów, umowach czarterowych i handlingowych. Jest ekspertem w zakresie umów: obsługi technicznej statków powietrznych, dostawy części lotniczych, umów przewozu i umów o współpracy miedzy przewoźnikami. Występuje w sprawach sądowych jako pełnomocnik przedsiębiorców lotniczych i turystycznych. Współpracuje z International Airlines Technical Pool (IATP) – międzynarodową organizacją lotniczą tworzącą platformę do współpracy technicznej między liniami lotniczymi.
  Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadziła także szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego. Jest wykładowcą prawa turystycznego w Społecznej Akademii Nauk.

   

  Z branżą lotniczą i turystyczną jest związana od wielu lat. Pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa turystycznego.
  Od 2004 r. jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

15.04.2020 – Warszawa

Godziny: 9:00 – 15:00

Lokalizacja:
Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10
Warszawa

395 zł netto + VAT
(485,85 zł brutto)

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link