Zarejestruj się

Prawo socjalne i opieka społeczna

Celem szkolenia jest wypracowanie modelowego postępowania w sprawach przyznawania pomocy społecznej i wskazanie na najczęstsze uchybienia w tym zakresie. Ze względu na rozbieżności w praktyce stosowania przepisów uczestnicy będą mogli dokonać wymiany doświadczeń w zderzeniu z obowiązującymi przepisami.

Maksymalna liczba osób: do 25

29.05.2019 

Warszawa, Triton Park

Grójecka 194

Profil uczestnika

Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy organów administracji publicznej, w tym urzędów gmin i miast, pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, a także pracownicy centrów świadczeń socjalnych.

Korzyści z udziału:

 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Nauka praktycznych umiejętności
 • Poznanie rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z komentarzem
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji pomocy społecznej
 • Dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat: prawo socjalne i opieka społeczna

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

*jesteś u nas pierwszy raz? Wykorzystaj kupon rabatowy: nowy2019 i zmniejsz cenę o 5% ! 🙂 

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

 

Szkolenie: PRAWO SOCJALNE I OPIEKA SPOŁECZNA – program

 

 1. Ustanowienie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. – rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2018 r.
  • założenie programu, moduły programowe,
  • dożywianie uczniów i dorosłych,
  • dofinansowanie szkół w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków.
 2. Podejmowanie przez gminę uchwał w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 3. Zadania gminy jako organu prowadzącego szkołę w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 4. Zasady przyznawania świadczeń, w tym:
  • Ustalanie dochodu i wyłączenia z dochodu
  • Dochód z działalności gospodarczej
 5. Odrębności postępowania wyjaśniającego w pomocy społecznej.
 6. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do pomocy społecznej w toku postępowania dowodowego.
 7. Właściwość organu. Właściwość dla bezdomnych. Przekazywanie wg właściwości.
 8. Założenia wywiadu środowiskowego – zależność wniosku o pomoc do ustaleń w wywiadzie. Odmowa podopiecznego na przeprowadzenie wywiadu.
 9. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na tle pracy z klientem. Korzystanie z asysty policji.
 10. Brak współdziałania podopiecznego, dysproporcja – możliwości orzekania na niekorzyść.
 11. Szczególne sytuacje w postępowaniu dowodowym związane z poszczególnymi świadczeniami:
  • przyznawanie zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu”
  • pomoc doraźna – ubranie, odzież, nocleg
  • zasiłek stały i problemy związane z ustalaniem przesłanek do jego przyznania
  • pomoc celowa
  • zasiłek okresowy
  • pomoc bezdomnym – noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia
  • udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów wydatków na leczenie
  • kierowanie do domów pomocy społecznej i usługi opiekuńcze
 12. Świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja,
 13. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- wpływ na postępowanie w pomocy społecznej.
  • Wszczęcie postępowania,
  • Doręczenia,
  • Właściwość miejscowa w sprawach pomocy społecznej,
  • Decyzja administracyjna, składniki,
  • Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

 

KAMIL MIŚTAL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szerokorozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ.

 

Zapoznaj się z poradnikiem na temat: „Podmioty postępowania w sprawie pomocy społecznej”

ustawa o pomocy społecznej

Masz pytanie odnośnie szkolenia z prawa socjalnego i opieki społecznej? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

*jesteś u nas pierwszy raz? Wykorzystaj kupon rabatowy: nowy2019 i zmniejsz cenę o 5% ! 🙂 

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

REJESTRACJA –

PRAWO SOCJALNE I OPIEKA SPOŁECZNA

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link