Zarejestruj się

Prawo pracy 2019

w pigułce

02-03.10.2019 – Warszawa
17-18.10.2019 – Katowice

1150 zł netto + VAT

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera bufet kawowy, materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni – 16 h

Celem warsztatu jest omówienie najczęściej pojawiających się problemów prawa pracy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Ważnym elementem szkolenia będzie omówienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy oraz planowanych zmian dot. minimalnego wynagrodzenia.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 • Dlaczego warto wziąć udział (korzyści dla uczestników) ?

  • nabycie wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach prawa pracy w ciągu 2 dni
  • nabycie umiejętności praktycznego stosowania aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy
  • omówienie case studies
  • omówienie planowanych zmian w prawie pracy

 • Profil uczestnika, czyli dla kogo jest to szkolenie ?

  • pracownikom działu kadr i płac,
  • specjalistom ds. HR,
  • managerom zarządzającym zespołami ludzi.

 • O nas

  Od 2015 roku zorganizowaliśmy blisko 100 wydarzeń branżowych. Gościliśmy wyższą kadrę menedżerską z ponad 1 000 czołowych firm w Polsce. Na nasze wydarzenia zarejestrowaliśmy łącznie 2000 osób. Naszym celem jest wzrost kompetencji pracowniczych i wymiana doświadczeń. Nasze konferencje to przede wszystkim miejsce spotkań, których zadaniem jest inspiracja nowymi rozwiązaniami lub sprawdzonymi praktykami.

 • Program szkolenia

  DZIEŃ 1

  1. Zakres informacji jakie pracodawca może żądać od pracownika. Co może być w aktach osobowych pracownika? Poglądy GIODO oraz MPiPS.
  2. Jak daleko może posunąć się pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy: kontrola stron internetowych i poczty elektronicznej, kontrole osobiste, kamery, gps, ochrona wizerunku pracownika. Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych zatrudnionych.
  3. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu.
  4. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? Regulacje prawne w tym zakresie.
  5. Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
   1. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
   2. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
   3. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
   4. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
   5. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
   6. wypowiadanie umów na zastępstwo;
   7. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
   8. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
   9. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.
  6. Zmiana przepisów Kodeks pracy w zakresie ochrony rodzicielstwa (wejście w życie: 2 styczeń 2016 r.):
   1. likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
   2. zmiana terminów o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy,
   3. łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem,
   4. wydłużenie wieku dziecka do ukończenia którego możliwe jest korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,
    e. wymienność korzystania przez rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem – rodzic pracownik, rodzic ubezpieczony – niepracownik;
   5. dzielenie na części urlopów związanych z opieką nad dzieckiem,
   6. urlop ojcowski na nowemu,
   7. godzinowe i dniowe zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat.
  7. Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy z dnia 15 grudnia 2015 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

   

  DZIEŃ 2.

  1. Projekt z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy:
   1. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
   2. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
   3. wykroczeniem ściganym prze PIP jest łamanie zasad wskazanych w lit. a) i b),
   4. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
   5. prawo inspektora pracy do nakazania minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego.
  2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy: przy pierwszej pracy, w równoważnym czasie pracy, w niepełnym zatrudnieniu.
  3. Ostateczny terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kto odpowiada za wykorzystanie urlopu przez pracownika?
  4. Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej.
  5. Czy pracownik musi składać wniosek urlopowy? Treść wniosku.
  6. Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyrok SN, stanowisko PIP.
  7. Plan urlopów wypoczynkowych – tworzyć? a jeżeli tak to na jaki okres?
  8. Odwołanie z urlopu. Czy pracownik w czasie urlopu ma być pod telefonem?
  9. Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie – orzecznictwo SN.
  10. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroków SN.
  11. Przepisy o zakresie badań lekarskich dla pracowników (od 20 lipca 2014 r.), którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych kierują samochodem, np. przedstawiciele handlowi.
  12. Nowe przepisy o badaniach profilaktycznych – od 1 kwietnia 2015 r.
  13. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy:
   1. Kodeks pracy
   2. regulamin pracy i jego treść
   3. porozumienie w sprawie elastycznych rozwiązań
  14. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
  15. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy?
  16. Czas pracy a:
   1. czas pobytu na terenie zakładu pracy
   2. czas podróży służbowej
   3. czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
   4. czas szkoleń.
  17. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:
   1. pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
   2. pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
  18. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
  19. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
  20. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia; odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
  21. Pojęcie doby pracowniczej.
  22. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
   1. pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
   2. pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
  23. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
  24. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy.
  25. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
   1. dodatkowe wynagrodzenie
   2. czas wolny
  26. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
  27. Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
  28. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
  29. Czy kierownicy mają nienormowany czas pracy?
  30. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
  31. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.

 • Prelegent

  KALINA KACZMAREK

  Ekspert prawa pracy z 17-letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową  w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych na wyższych uczelniach.

02-03.10.2019 – Warszawa
17-18.10.2019 – Katowice

1150 zł netto + VAT

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera bufet kawowy, materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni – 16 h

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link