Nowe technologie w prawie prywatnym międzynarodowym

CYKL SZKOLEŃ: Szkolenia dla zawodów prawniczych

Celem szkolenia jest wprowadzenie w podstawowe międzynarodowe regulacje prawne  dotyczące handlu elektronicznego oraz orzecznictwa dotyczącego Internetu w Unii Europejskiej.

Szkolenie koncentruje się na trzech obszarach:

  • zasadach prawa handlu elektronicznego,
  • prawie prywatnym międzynarodowym oraz
  • prawie ochrony prywatności związanym z Internetem

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radcom prawnym uczestniczącym w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Za udział w niniejszym szkoleniu przyznane zostanie 8 pkt.

16:00 – 20:00

28 MARCA 2019

Siedziba Firmy Practical Events, ul. Grójecka 194

Maksymalna liczba osób: do 25

Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PATRON SZKOLENIA

Prelegent

Prawo międzynarodowe prywatne a nowe technologie dr hab. Marek Świerczyński

Profesor UKSW, czynny adwokat na stanowisku Counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW, autor i współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Laureat konkursu UP RP na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz mediatora w UPRP/WIPO. Jest konsultantem Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych. Członek redakcji Comparative Law Review, Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych, Młodego Jurysty, oraz Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie. Pełnił funkcję eksperta w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów oraz działał jako ekspert legislacyjny Pracodawców RP w zakresie prawa medycznego, elektronicznego i farmaceutycznego.

Cena netto

500 PLN+23% VAT / 1 os.

* do 10 marca 2019

700 PLN+23% VAT / 1 os.

* po 10 marca 2019

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

Masz pytanie odnośnie szkolenia: prawo międzynarodowe prywatne a nowe technologie? Skontaktuj się ze mną !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

500 PLN+23% VAT / 1 os.

* do 10 marca 2019

700 PLN+23% VAT / 1 os.

* po 10 marca 2019

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

REJESTRACJA

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE A NOWE TECHNOLOGIE

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link