Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

18.04.2020 – Warszawa

Godziny: 9:00 – 17:00

Lokalizacja:
Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10
Warszawa

230 zł netto + VAT
(282,90 zł brutto)

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. Wspiera potencjał rozwojowy dziecka oraz stwarza warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 

Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Polsce jest dobrowolna czy obowiązkowa?

Czym jest obowiązek udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Jakie dokumenty w przedszkolu są obligatoryjne?

Na te i inne pytania zostanie udzielona odpowiedź w trakcie szkolenia.

 • Profil uczestnika

  Nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu.

 • Korzyści dla uczestnika

  • uzyskanie wiedzy na temat zasad, form i metod udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • uzyskanie wiedzy na temat efektywnej komunikacji z rodzicami dzieci, które wymagają objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • umiejętność wdrożenia zmian w placówce, tak by funkcjonowała zgodne z obowiązującymi przepisami.

 • Program szkolenia

  Moduł 1. Przepisy – rozporządzenia

  • przegląd i omówienie obowiązujących przepisów prawnych, w tym najnowsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
  • omówienie definicji i celów organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu.

   

  Moduł 2. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

  • sposoby prawidłowego rozpoznawania w grupie przedszkolnej dzieci, które wymagają konieczności objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • obserwacja i diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
  • analiza wyników obserwacji oraz konsultacja diagnozy z innymi nauczycielami i specjalistami w przedszkolu;
  • Kogo? Kiedy? Gdzie kierować? – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Specjalistyczne i inne – omówienie;
  • Dziecko po diagnozie i co dalej? – opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WWR, orzeczenia, dziecko zdolne – analiza dokumentacji;
  • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – omówienie na przykładach.

   

  Moduł 3. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi

  • zasady współpracy z opiekunami prawnymi dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
  • ewaluacja pracy z dzieckiem i spotkania zespołu z opiekunami prawnymi,
  • zgody opiekunów prawnych na pracę z dzieckiem,
  • efektywna komunikacja z rodzicami i opiekunami prawnymi,
  • sytuacja potencjalnie konfliktowa – rozmowa oparta o Trójkąt Satysfakcji,
  • plan na rozmowę z opiekunem prawnym dziecka z trudnościami,
  • asertywność i reagowanie na krytykę.

   

  Moduł 4. Dziecko zdolne w przedszkolu

  • definicje i podejście teoretyczne,
  • genialność a talent – podobieństwa i różnice,
  • zdolności człowieka – kierunkowe, ogólne, twórcze,
  • cele, metody, formy i zasady pracy z dzieckiem zdolnym – program.

 • Prelegent - Ewa Sawicka

  Ewa Sawicka

  psycholog, coach, szkoleniowiec, terapeuta SI

  Od ponad 10 lat współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowymi – poradniami, przedszkolami, szkołami – sprawując opiekę psychologiczną nad dziećmi, prowadząc własne projekty szkoleniowe i warsztatowe dla nauczycieli i rodziców, a także autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno indywidualne jak i grupowe. Rozwiązuje konflikty i występuje w roli mediatora. Ukończyła studia psychologiczne w zakresie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia podyplomowe „Trening Twórczości i Arteterapia” w Studium Terapii i Treningu Grupowego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia PSTIS, certyfikowany coach VCC. Mama trójki wspaniałych dzieci – będących nieustającym źródłem inspiracji. W wolnej chwili lubi gotować. Kocha podróże i kontakt z naturą.

18.04.2020 – Warszawa

Godziny: 9:00 – 17:00

Lokalizacja:
Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10
Warszawa

230 zł netto + VAT
(282,90 zł brutto)

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy,
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link