Zarejestruj się

Czas pracy 2019

23.10.2019 – Bydgoszcz
29.11.2019 – Szczecin
03.12.2019 – Gdańsk

390 zł netto + VAT

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cena zawiera bufet kawowy, materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czas trwania: 8 h

Szkolenie poświęcone tematyce czasu pracy w ujęciu praktycznym, porządkujące zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy w firmie, jego planowania i rozliczania, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o czasie pracy oraz sposobów na ich uniknięcie, a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z czasem pracy. Uczestnicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i prowadzeniem dokumentacji – ewidencji czasu pracy po zmianach od 01.01.2019 r.

 • Dlaczego warto wziąć udział (korzyści dla uczestników) ?

  • nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
  • zdobycie umiejętności właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników
  • uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy i przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie
  • nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń

 • Profil uczestnika, czyli dla kogo jest to szkolenie ?

  Szkolenie dedykowane pracownikom działu kadr i płac oraz specjalistom ds. HR.

 • O nas

  Od 2015 roku zorganizowaliśmy blisko 100 wydarzeń branżowych. Gościliśmy wyższą kadrę menedżerską z ponad 1 000 czołowych firm w Polsce. Na nasze wydarzenia zarejestrowaliśmy łącznie 2000 osób. Naszym celem jest wzrost kompetencji pracowniczych i wymiana doświadczeń. Nasze konferencje to przede wszystkim miejsce spotkań, których zadaniem jest inspiracja nowymi rozwiązaniami lub sprawdzonymi praktykami.

 • Program szkolenia

  1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r.
  • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca musi przechowywać w odrębnej teczce pracownika
  • jak powinna wyglądać lista obecności oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
  • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
  • ewidencjonowanie w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
  • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
  • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 k.p., o indywidualny, ruchomy (elastyczny), weekendowy, skrócony czas pracy
  • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
  • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

   

  1. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy:
  • czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
  • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy
  • dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
  • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
  • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
  • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
  • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
  • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

   

  1. Planowanie czasu pracy
  • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
  • elastyczna organizacja czasu pracy:
   • rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
   • ruchomy rozkład czasu pracy
   • kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
   • jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
   • rozkłady indywidualne.
   • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
   • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
   • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
   • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
   • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
  • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
  • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
  • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
  • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)

   

  1. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
  • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
   • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
   • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
   • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
   • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
   • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
   • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
   • ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi
   • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
   • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
   • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
   • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
   • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
   • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
   • jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin
   • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
   • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
   • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
  • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

   

  1. Rozliczanie czasu pracy pracownika:
  • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

   

  1. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:
  • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
  • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

 • Prelegent

  KALINA KACZMAREK

  Ekspert prawa pracy z 17-letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową  w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych na wyższych uczelniach.

23.10.2019 – Bydgoszcz
29.11.2019 – Szczecin
03.12.2019 – Gdańsk

390 zł netto + VAT

Pobieramy opłatę za udział w szkoleniu po potwierdzeniu grupy

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cena zawiera bufet kawowy, materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czas trwania: 8 h

Zarejestruj się,
zanim zrobią to inni !

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link