Znaczenie poprawnej polszczyzny w komunikacji biznesowej

Poznasz najważniejsze zagadnienia poprawnościowe, które pozwolą na sprawniejsze prowadzenie codziennej komunikacji. Dowiesz się gdzie i w jaki sposób rozwiązywać pojawiające się podczas pisania oficjalnych pism wątpliwości dotyczące poprawności. Zmienisz swoje zdanie na temat znaczenia poprawności językowej i dostrzeżesz, że komunikaty napisane niepoprawnie stają się niejednoznaczne, a przez to nieczytelne.

Miejsce – do umówienia, np. w siedzibie firmy lub w Warszawie

Korzyści dla firmy:

Poprawa komunikacji, usprawnienie przepływu informacji, wysoka jakość przygotowywanych przez pracowników pism oficjalnych.

Wartość merytoryczna dla pracowników:

Nauka najważniejszych zagadnień poprawnościowych, których znajomość skróci proces przygotowywania oficjalnych pism i znacznie go ułatwi. Zwiększenie pewności siebie w sytuacji publicznych wystąpień i podczas prowadzenia oficjalnej korespondencji. Nabycie umiejętności klarownego formułowania myśli i, co za tym idzie, przekazywania czytelnych, jednoznacznych komunikatów.

Prelegent

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze AT i Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW. Od sześciu lat jako redaktor i korektor współpracuje z czasopismami („Ruch Muzyczny”, „Magazyn Flower”), instytucjami kultury (m.in. Teatr Studio, Instytut Teatralny), uczelniami (Akademia Teatralna, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) oraz indywidualnymi autorami. Właśnie ukazała się zredagowana przez nią książka Tomasza Mościckiego Warszawskie sezony teatralne 1944-1949 wydana przez wydawnictwo Bellona.

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link