Zarządzanie stresem – czyli jak zaprzyjaźnić się ze stresem

Dwa dni warsztatu, który pomaga zmienić uczestnikom nastawienie do stresu obecnego w ich codziennym życiu. Trening pozwala wcześnie rozpoznawać sygnały świadczące o destrukcyjnym napięciu. Kształci konkretne umiejętności związane z aktywnym pokonywaniem stresu i odzyskiwaniem równowagi w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych (m.in. poprzez korzystanie ze wsparcia społecznego, wyznaczanie celów i priorytetów, asertywne stawianie granic, odwoływanie się do wartości, przeformułowanie sytuacji, relaksację). Jednocześnie pokazuje pozytywną stronę stresu – uczy, jak wykorzystać konstruktywnie mobilizację organizmu do lepszego funkcjonowania społecznego i efektywnego, zdrowego działania. W program warsztatu włączono także trening relaksacyjny, pozwalający zmniejszyć uczestnikom bieżące napięcie, a także w praktyczny sposób pokazujący techniki/strategie wspomagające odzyskanie równowagi, nawet w trudnych warunkach (np. limit czasowy, obecność innych osób itp.).

Liczba uczestników: max 12 osób

2 dni

Miejsce – do umówienia, np. w siedzibie firmy lub w Warszawie

Korzyści dla firmy:

  •  aktywizacja pracowników do odzyskiwania kontroli nad własnym stresem
  • „zmapowanie” źródeł stresu w organizacji i wypracowanie konstruktywnych metod radzenia sobie z nimi
  • budowanie marki pracodawcy wspierającego pracowników w utrzymaniu równowagi psychofizycznej
  • „wyciszenie” ewentualnych konfliktów i nadmiernie emocjonalnych reakcji w zespole

Wartość merytoryczna dla pracowników:

  • wzmocnienie umiejętności korzystania z tzw. „dobrego stresu”
  • zdefiniowanie osobistej mapy stresogenności otoczenia i wypracowanie konstruktywnych metod radzenia sobie z nimi
  • odzyskanie kontroli nad wybranymi stresującymi sytuacjami zawodowymi/pozazawodowymi
  • zmniejszenie bieżącego napięcia poprzez zastosowanie w praktyce wybranych technik relaksacji

Prelegent

Trenerzy/Konsultanci od wielu lat zajmujący się wspieraniem organizacji i pracowników w rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, zrównoważonemu zarządzaniu karierą zawodową. Realizując projekty korzystają z różnorodnych technik , m.in. z obszaru mindfulness, zarządzania czasem, treningu behawioralnego. Posiadają doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi-czynnymi zawodowo, dziećmi jak i seniorami, co pozwala na korzystanie z międzypokoleniowego doświadczenia. Pracują zarówno dla sektora publicznego jak i biznesu prywatnego (w tym firm produkcyjnych, sektora finansowego, IT, branży lotniczej, medycznej itp.).

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link