Trening umiejętności menedżerskich

Praktyczny warsztat skierowany do kierowników średniego szczebla zarządzania. Wzmacniania kompetencje menedżerskie, decydujące o sprawnym organizowaniu pracy zespołu, osiąganiu celów kluczowych dla organizacji oraz utrzymywaniu odpowiedniego poziomu motywacji wśród pracowników. Pomaga także uczestnikom, w sposób bardziej świadomy, dobierać odpowiedni styl zarządzania do potrzeb sytuacji/zespołu. Praktyczne zadania (np. symulacje sytuacji zawodowych), analiza konkretnych case study związanych z pełnieniem funkcji liderskich, a także wybrane narzędzia testowe pozwolą uczestnikom zarówno zdiagnozować, jak i przećwiczyć wybrane umiejętności. Podczas zajęć menedżerowie będą mogli podzielić się również wiedzą oraz wypracować dobre praktyki dopasowane do realiów organizacji.

Liczba uczestników: max 12 osób

Miejsce – do umówienia, np. w siedzibie firmy lub w Warszawie

Korzyści dla firmy:

  • wzmocnienie w organizacji „uczestniczącego”, motywującego stylu zarządzania;
  • wypracowanie dobrych praktyk wspierających rozwiązywanie realnych problemów zarządczych w organizacji;
  • transfer wiedzy/doświadczenia pomiędzy menedżerami.

Wartość merytoryczna dla pracowników:

  •  zdefiniowanie własnych mocnych stron w zakresie zachowań menadżerskich oraz potencjalnych obszarów zmiany i sposobów ich wdrażania w realiach zawodowych;
  • poszerzenie puli rozwiązań konkretnych problemów menadżerskich;
  • przećwiczenie konkretnych umiejętności związanych z organizowaniem pracy, delegowaniem zadań, motywowaniem, monitorowaniem oraz rozwojem pracowników;
  • uzyskanie informacji zwrotnych dot. skuteczności prezentowanych zachowań menadżerskich.

Prelegenci

Trenerzy/Konsultanci od wielu lat zajmujący się wspieraniem kadry menedżerskiej w sprawnym zarządzaniu zespołami pracowników. Wdrażali w organizacjach kompleksowe programy rozwoju kompetencji menedżerskich, w oparciu o przeprowadzoną wielowymiarową diagnozę. W pracy doradczej korzystają z różnych form rozwoju, zarówno indywidualnych (spotkania doradcze/coachingowe), jak i zespołowych (warsztaty/treningi, spotkania dyskusyjne, sesje Action Learning).

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link