Trening kreatywności

Intensywny warsztat rozwijający zarówno kreatywność indywidualną jak i zespołową. Uczestnicy w praktyce poznają 8-10 konkretnych heurystyk – technik zwiększających szanse pozyskiwania w organizacji innowacyjnych pomysłów. Pracują nad konkretnymi, realnymi problemami zawodowymi, co ułatwia implementację poznanych technik do codziennej pracy. Formuła warsztatu „wymusza” transfer wiedzy – wzajemne czerpanie z doświadczenia, tolerancję na różnorodność i ryzyko, ćwiczenie konstruktywnej krytyki, prototypowanie rozwiązań.

Liczba uczestników: max 10 osób

2 dni

Miejsce – do umówienia, np. w siedzibie firmy lub w Warszawie

Korzyści dla firmy:

  • przygotowanie pracowników do wzajemnego inspirowania się, czerpania z potencjału zespołu
  • pozyskanie wstępnej puli rozwiązań/inspiracji realnych problemów organizacyjnych
  • wzmocnienie proaktywności pracowników w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań
  • możliwość wykorzystania w firmie „twórczej destrukcji” – pozbycia się schematów myślenia i działania hamujących innowacyjność

Wartość merytoryczna dla pracowników:

  • praktyczne poznanie 8-10 heurystyk
  • umiejętność poprowadzenia krótkiej sesji kreatywnej
  • możliwość pracy nad zgłoszonym przez siebie problemem
  • możliwość bezpiecznego eksperymentowania – włączania niestandardowego myślenia

Prelegent

Trener/Konsultant od ponad 25 lat zajmujący się rozwojem kreatywności w organizacjach. Prowadzi treningi twórczego myślenia, skierowane zarówno do pracowników jak i kadry menadżerskiej, sesje innowacyjne ukierunkowane na rozwiązanie realnych problemów biznesowych a także wspiera firmy w projektowaniu kompleksowych programów proinnowacyjnych. Współpracuje z różnymi branżami: m.in. finanse, IT, FMCG, paliwa, przemysł hydrauliczny itp. Zrealizowała badania dotyczące postaw wobec kreatywności w miejscu pracy oraz prowadzi zajęcia na SWPS z zakresu innowacyjności w biznesie.

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

REJESTRACJA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link