O SZKOLENIU

Wykładowcy

Dariusz Kwiatkowski i Robert Kosmal

prawnicy i finansiści, licencjonowani Doradcy Restrukturyzacyjni

Adresaci

Prawnicy, kierownicy departamentów windykacji i restrukturyzacji Kredytów, pracownicy instytucji finansowych odpowiedzialni za restrukturyzację

Wymagania

Ogólna znajomość problematyki związanej z restrukturyzacją kredytów.

Cel

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych kwestii związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i zagadnieniami, które dotykają Bank w trakcie tychże postępowań. Prowadzący jako praktycy kilkudziesięciu postępowań zaprezentują również na przykładach jak przy współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią restrukturyzacyjną można osiągnąć cele Banku.

Metodyka

Prezentacja przepisów prawa i ich interpretacja. Analiza „case study” przypadków, w których brały udział banki.

Korzyści

Po odbyciu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • Wytypować klientów, którzy powinni wdrożyć procedurę restrukturyzacyjną
 • Wiedział jaka jest rola Banku w postępowaniu jako Wierzyciela i członka Rady Wierzycieli
 • Współpracować z Klientem celem zawarcia propozycji układowych, które będą korzystne dla Banku i realne do wykonania

P A R T N E R     M E R Y T O R Y C Z N Y

PROGRAM

 1. Prawo restrukturyzacyjne: zagadnienia ogólne:
  • podstawy otwarcia postępowań, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw,
  • zdolność restrukturyzacyjna,
  • treść wniosków,
  • spis wierzytelności,
  • zbieg postępowań, uczestnicy postępowania
  • możliwe działania wierzyciela w zakresie dochodzenia wierzytelności w tym zakres uprawnień przysługujących wierzycielowi w toku poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i skutki jego bezczynności,
  • wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne.
 2. Prawo restrukturyzacyjne: przebieg postępowań
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyśpieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne,
  • przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.
 3. Prawo restrukturyzacyjne: układ jako efekt postępowań restrukturyzacyjnych
  • zakres objęcia układem,
  • propozycje układowe,
  • głosowanie nad układem,
  • zatwierdzenie, zmiana, uchylenie i wygaśnięcie układu,
  • układ częściowy.
 4. Przykłady postępowań, w których występowały wierzytelności z tytułu kredytów w tym zabezpieczone rzeczowo (np. hipoteka, zastaw)
 5. Postępowanie układowe w praktyce
 6. Postępowania restrukturyzacyjne kredytobiorców banku, a obowiązki banku w świetle przepisów Prawa restrukturyzacyjnego – obowiązki i prawa wierzyciela
 7. Postępowanie restrukturyzacyjne z wiodącą rolą banku jako kluczowego wierzyciela
 8. Konstrukcja propozycji układowych
 9. Rada Wierzycieli
 10. Bank jako uczestnik Rady Wierzycieli
 11. Współpraca na linii Bank – Nadzorca Sądowy/Zarządca

KIEDY I GDZIE?

Data:

23-24 kwietnia 2018

Miejsce:

Golden Floor

39 piętro

Warszawa

REJESTRACJA

Zarejestruj się już teraz na szkolenie,

śpiesz się ilość miejsc ograniczona!

do 28 marca 445 złotych netto

od 28 marca 995 złotych netto

Przedstawiciele Firm Windykacyjnych m.in.: Prawnicy, Specjaliści, Menedżerowie

do 28 marca 995 złotych netto

od 28 marca 1495 złotych netto

KONTAKT

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link