CREDIT & COLLECTION EDUCATION DAYS (CCED)

to pierwsza edycja edukacyjnego wydarzenia z obszaru finansów,

windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Spotkanie bez precedensu,

które w swoim zamierzeniu ma wyznaczyć nową jakość

i nowe kierunku kongresów branż B2C oraz B2B.

Panele tematyczne

Ryzyko kredytowe

 • SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA NIEWYPŁACALNOŚCI FIRM
 • O RYZYKACH NIEWYPŁACALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • ANALIZA KREDYTOWA KONTRAHENTÓW
 • ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM, JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ CASH FLOW I OGRANICZENIE ZŁYCH DŁUGÓW

MAREK RECHCIŃSKI
MODERATOR BLOKU

marek-rechcinski-large

Windykacja polubowna

 • PRZYSZŁOŚĆ WINDYKACJI W NASZYM KRAJU
 • STAY IN TOUCH – WIĘCEJ NIŻ SKIP TRACING
 • CZY POLUBOWNA WINDYKACJA DŁUGÓW PRZEDAWNIONYCH BĘDZIE KARANA KARĄ WIĘZIENIA DLA WINDYKATORÓW?
 • WINDYKACJA POLUBOWNA NARZĘDZIA I METODY ICH DOBORU W ZALEŻNOŚCI OD PROFILU DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
 • WŁAŚCIWA ARGUMENTACJA Z KLIENTEM UWZGLĘDNIAJĄCA TAKIE CZYNNIKI JAK: KLASA SCORINGOWA, HISTORIA WINDYKACYJNA, ETAP SPŁACALNOŚCI KREDYTU
 • JĘZYK SANKCJI CZY JĘZYK KORZYŚCI
 • CHAMPION CHALLENGER

MARKUS MARCINKIEWICZ
MODERATOR BLOKU

markus marcinkiewicz

Windykacja sądowo-egzekucyjna

 • JAK PORADZIĆ SOBIE ZE ZMIANAMI PRAWNYMI W EGZEKUCJI?
 • ELEMENTY WSPÓŁPRACY Z KOMORNIKIEM SĄDOWYM CZYLI O EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI, RAPORTOWANIU CZYNNOŚCIACH EGZEKUCYJNYCH, MIERNIKACH EFEKTYWNOŚCI I ASPEKTACH KOSZTOWYCH
 • BRAK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I EGZEKUCYJNYM
 • OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO – PLUSY I MINUSY Z PRAKTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA

JOANNA ZDANOWICZ
MODERATOR BLOKU

joanna-zdanowicz-large

Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 • BIOMETRIA GŁOSOWA – DRON
 • CHATBOX – JAK TO WPLEŚĆ W STANDARDOWY PROCES WINDYKACJI
 • DUALIZM W PODEJŚCIU
 • WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM ZEW.
 • NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE WINDYKACJE I PREWINDYKACJE

...

Michał Góra

Windykacja zagraniczna

 • PROCES WINDYKACJI SĄDOWEJ WIERZYTELNOŚCI NIEZABEZPIECZONYCH W RUMUNII – UJĘCIE KOSZTOWE ORAZ OCENA RYNKU
 • WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA. KONCEPT UNIWERSALNEGO DŁUŻNIKA
 • CZY PROFIL DŁUŻNIKA RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD RYNKU?

ADAM DARDAS
MODERATOR BLOKU

adam-dardas-large

Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 • WINDYKACJA MOTYWACJI – WYOBRAŹMY SOBIE, ŻE WINDYKUJEMY WŁASNĄ MOTYWACJĘ
 • PSYCHOLOGIA KLIENTA TRUDNEGO & PSYCHOLOGIA PRACOWNIKA CZYLI JAK KLIENT WPŁYWA NA PRACOWNIKA I JEGO KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W OKRESIE ZMIANY
 • NIEWOLNIK, CZY PRACOWNIK? CZYLI FAKTY I MITY O RYNKU PRACOWNIKA
 • RELACJA KOSZTU ZAKUPU WIERZYTELNOŚCI I KOSZTU SERWISU WINDYKACJI DO PERSONALNYCH PLANÓW BUDŻETÓW
 • CZY PROBLEM Z POZYSKANIEM PRACOWNIKA FAKTYCZNIE ISTNIEJE?
 • SENIORZY ZARZĄDZANIA VS MILIENIALSI WINDYKACJI – KTO DO KOGO POWINIEN SIĘ DOPASOWAĆ?

...

Michał Góra
Markus Marcinkiewicz, VEXCORP

Konferencja ma na celu nie tylko przedstawić opinie, poglądy, doświadczenia i prognozy poszczególnych sfer tematycznych, ale przede wszystkim dostarczyć ogromny zasób wiedzy i praktycznych rozwiązań, o których każdy będzie mógł merytorycznie dyskutować. Misją CCED nie jest przekazanie gotowych rozwiązań, ale wskazanie nowych możliwości, odmiennych punktów widzenia, zdań odrębnych, także tych kontrowersyjnych, z których każdy będzie mógł wybrać to, co dla jego organizacji, departamentu czy przedsiębiorstwa będzie najlepsze. Nie twierdzimy, że wszystkie rozwiązania i pomysły przedstawione w czasie kongresu znajdą zero-jedynkowe zastosowanie w firmach uczestników – mamy natomiast stuprocentową pewność i przekonanie, że z tego olbrzymiego wachlarza pomysłów i doświadczeń każdy znajdzie coś idealnego dla siebie.

Plan wydarzenia

Dzień 1

Ryzyko kredytowe

Moderatorem bloku jest: Marek Rechciński

 • Kawa czy herbata

  9:00 - 9:30

 • Sygnały wczesnego ostrzegania niewypłacalności firm

  1) Opowiem o tym na co zwracać uwagę tworząc w firmie system wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością klientów?

  2) Jakie przyczyny były w przeszłości i co nas to uczy na przyszłość? – studia przypadków (m.in. branża dystrybutorów IT).

  3) Przedstawię stan polskiej i światowej gospodarki w liczbach – czynniki zagrożeń niewypłacalnością, które dotyczą każdej firmy (m.in. wojna handlowa USA vs. reszta świata, zagrożenie inflacją, presja płacowa etc.)

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/robert-dyrcz-large-150x150.jpg# Robert Dyrcz
  9:30 - 10:15

 • Jak skutecznie wykorzystać jednostki restrukturyzacji i windykacji do procesu prewencji, wczesnego reagowania oraz aktywnego monitoringu

  • Obecna praktyka

  • Studium przypadków

  • Trendy, kierunki zmian

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/marek-rechcinski-large-150x150.jpg# Marek Rechciński
  10:30 - 11:10

 • O ryzykach niewypłacalności wynikających ze sprawozdań finansowych

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/marek-rechcinski-large-150x150.jpg# Marek Rechciński
  11:30 - 12:10

 • Zintegrowany system zarządzania ryzykiem kredytowym, jako sposób na poprawę cash flow i ograniczenie złych długów

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/krzysztof-szelkowski-large-1-150x150.jpg# Krzysztof Szelkowski
  13:30 - 14:10

 • Wszyscy jesteśmy bankierami – analiza kredytowa kontrahentów

  Prezentacja dotyczyć będzie analizy kredytowej kontrahentów jako elementu systemu zarządzania ryzykiem. Przedstawione zostaną sposoby analizy finansowej oraz niefinansowej, pozyskiwania informacji oraz jej interpretacji.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/08/piotr-krauzowicz-large-150x150.jpg# Piotr Krauzowicz
  14:30 - 15:30

Windykacja polubowna

Moderatorem bloku jest: Markus Marcinkiewicz

 • Kawa czy herbata

  9:00 - 9:30

 • Co z tą windykacją? Czyli czy Polska to kraj dla dłużników?

  Nastał czas wielkiego kryzysu w polskiej windykacji. Krach obszaru zarządzania wierzytelnościami dotknie nie tylko negocjatorów, ale także menedżerów i zarządy – czy 75% wierzytelności u wierzycieli wtórnych stanie się przymusowo przedawniona? Czy polubowna windykacja długów przedawnionych będzie karana karą więzienia dla windykatorów? Jakie windykatorów czekają zmiany regulacyjne w obliczu upadku giełdowych firm windykacyjnych?

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/markus-marcinkiewicz-100x100.jpg# Markus Marcinkiewicz
  9:30 - 10:15

 • Stay in touch – więcej niż skip tracing

  Wysoka jakość posiadanej bazy teleadresowej, bieżąca aktualizacja danych oraz sprawny skip tracing to klucz do skutecznej windykacji. W ING doskonale o tym wiemy, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej – podczas wystąpienia podzielę się naszymi doświadczeniami.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/rafal-cebula-large-150x150.jpg# Rafał Cebula
  10:30 - 11:10

 • Windykacja polubowna narzędzia i metody ich doboru w zależności od profilu działalności organizacji

  Różnica w sposobie windykacji w zależności od profilu firmy

  Właściwa argumentacja z Klientem uwzględniająca takie czynniki jak: klasa scoringowa, historia windykacyjna, etap spłacalności kredytu 

  Jakość obsługi: jakość rozmów, używanych argumentacji

  Trafność doboru kanałów dotarcia do Klientów

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/tomasz-zubkowski-large-1-150x150.jpg# Tomasz Zubkowski
  11:30 - 12:10

 • Lepiej straszyć, pomóc czy obiecać ? Sankcje czy korzyść względem różnych grup dłużników

  Jak rozróżnić postawę dłużnika. Jak skuteczniej windykować osoby fizyczne oraz osoby prawne. Jak wpłynąć na wyobraźnie młodego pokolenia pochodzącego ze wschodu.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/08/piotr-matuszewski-large-100x100.jpg# Piotr Matuszewski
  13:30 - 14:10

 • CHAMPION CHALLENGER

  Czy w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie podnieść jeszcze bardziej efektywność naszych procesów, narzędzi i systemów? Jak podnieść efektywności polubowenej windykacji należności?

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/marek-mirnowicz-large-150x150.jpg# Marek Mirnowicz
  14:30 - 15:30

PANEL DYSKUSYJNY

15:40 – 16:30

– – –

Skrócenie terminów przedawnień wierzytelności

 Tele Windykacja i Omnichannel na rynkach rozwijających

 Używanie metod Champion – Challenger i Grup Kontrolnych na rynkach dużej skali

Skip Tracing i Windykacja Terenowa, a RODO

Windykacja po zmianach legislacyjnych i wizja windykacji na lata 2019-2020

Budowanie relacji z dłużnikami i osobami zadłużonymi

– – –

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Moderatorem bloku jest: Joanna Zdanowicz

 • Kawa czy herbata

  9:00 - 9:30

 • Jak poradzić sobie ze zmianami prawnymi w egzekucji?

  Nowe regulacje znacząco wpłyną na kwestie organizacji procesu egzekucji po stronie wierzyciela. Prelekcja będzie okazją do przedstawienia modelu współpracy z Komornikiem sądowym, który uwzględni oczekiwania wierzyciela i stworzy możliwości budowania efektywnej współpracy. W ramach omawiania tematu poruszone zostaną takie elementy współpracy z Komornikiem sądowym jak efektywna komunikacja, raportowanie czynności egzekucyjnych , mierniki efektywności i aspekty kosztowe.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/joanna-zdanowicz-large-150x150.jpg# Joanna Zdanowicz
  9:30 - 10:15

 • Brak zarządu osoby prawnej w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

  Coraz częstszym problemem, z jakim mierzą się Wierzyciele jest torpedowanie przez dłużników wszczętych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Pozbywanie się organu decyzyjnego, składanie rezygnacji przez członków zarządu to ostatnio bardzo popularny sposób na unikanie egzekucji. Czy nowelizacja procedury cywilnej, poprzez poszerzanie kompetencji kuratora będzie skutecznym lekiem na masowe zawieszanie postępowań sądowych i egzekucyjnych?

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/dominik-waszczak-large-1-150x150.jpg# Dominik Waszczak
  10:30 - 11:10

 • Nowe regulacje dotyczące przedawnienia wierzytelności pieniężnych w praktyce sądowej i biznesowej

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/09/patryk-laskorzynski-large-150x150.jpg# Patryk Laskorzyński
  11:30 - 12:10

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego – plusy i minusy z praktycznego punktu widzenia.

  Uczestnicy dowiedzą się z jakich elementów powinno składać się prawidłowo przygotowane notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Na które z elementów zwrócić szczególną uwagę. Na jakim etapie pozyskiwać przedmiotowe oświadczenia, jakie korzyści zyskuje wierzyciel oraz jakimi wadami jest obarczone. Jak wyglądają etapy oraz z jakimi kosztami wiąże się dochodzenie wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego za pośrednictwem notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji opatrzonego klauzulą wykonalności.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/kamil-cholewinski-150x150.jpg# Kamil Cholewiński
  13:30 - 14:10

 • Jak poradzić sobie ze zmianami prawnymi w egzekucji?

  W związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym w zakresie egzekucji sądowej, mającym wpływ m. in. na koszty postępowania, czas trwania egzekucji czy możliwość wyboru komornika – niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się wierzycieli do nadchodzących zmian. Celem wystąpienia jest omówienie nurtujących ich problemów i kluczowych zagadnień będących mieć wpływ na egzekucję należności od początku 2019 roku. Jak wykazuje praktyka kolejne zmiany w ustawodawstwie mają często negatywny wpływ na rynek wierzytelności – analiza dotychczasowych doświadczeń oraz pomysłów na skuteczną egzekucję może być pomocna w dostosowaniu się do zmian.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/09/jakub-franczak-large-150x150.jpg# Jakub Franczak
  14:30 - 15:30

PANEL DYSKUSYJNY

15.40 – 16.30

– – –

Rejonizacja vs skuteczność egzekucji- czy większe rozproszenie spraw w kancelariach komorniczych i mniejsza liczba spraw (limity 2500) może wpłynąć na podniesienie skuteczności egzekucji?

Jakie dodatkowe zmiany w obszarze egzekucji mogą wpłynąć na podniesienie skuteczności egzekucji komorniczej (prawne i organizacyjne)

Jak zmienią się koszty egzekucyjne po nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych -perspektywa dla wierzycieli i komorników

Czy rozszerzenie uprawnień komorników sądowych o czynności przedegzekucyjne (ugody przed-egzekucyjne) to potencjalnie dobre rozwiązanie ?

– – –

Anna Gierko, Organizator

Prelegenci i Paneliści CCED nie będą w czasie krótkich wystąpień reklamować swoich usług i swoich firm, a przekazywać konkretne problemy i sposoby ich rozwiązywania, które empirycznie zastosowali w swoich strukturach z lepszymi – bądź gorszymi – rezultatami. Prelekcje odnosić się będą merytorycznie do konkretnych problemów i wyzwań, z jakimi nasi prelegenci musieli się zmierzyć w ostatnich dwunastu miesiącach swojej pracy.

Znając skalę tych zmagań, stworzyliśmy 6 bloków tematycznych: Ryzyko kredytowe, Windykacja polubowna, Windykacja sądowo-egzekucyjna, Nowoczesne narzędzia i outsourcing, Windykacja zagraniczna, a także Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji.

W ciągu dwóch intensywnych dni, w atmosferze brainstormingu, 30 prelegentów będzie walczyło o zainteresowanie uczestników. Mieszanka młodzieńczego zapału z wizjonerstwem i pragmatyzmem sprawi, że na każde zagadnienie uczestnicy będą mieli szansę spojrzeć z kilku perspektyw, aby móc wyciągnąć wnioski, co jest ważne w dalszym rozwoju windykacji. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w dobie dokonanej i nadchodzącej legislacji i nowych regulacji rynku będziemy mieć niebawem do czynienia z rynkiem windykacji, czy może zarządzania wierzytelnościami. A może wszystkich czeka jeszcze większa zmiana i zupełnie nowa optyka na odzyskiwanie wierzytelności? W świetle kryzysu, z jakim w tym roku zmagają się wszyscy windykatorzy, być może nasi prelegenci nie będą się bali poruszyć najbardziej wrażliwych i kontrowersyjnych tematów, którymi zdaje się obecnie żyć cała Polska.

Maciej Więcławski, Organizator

Dzień 2

Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 • Kawa czy herbata

  9:30 - 10:00

 • Trwały nośnik w dobie cyfrowej transformacji

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/09/piotr-wojcik-large-150x150.jpg# Piotr Wójcik
  10:00 - 10:40

 • Optymalizacja procesów bliżej, niż myślisz

  Automatyzacja procesów to ciągle wiodący trend, to z powodu wielu ograniczeń nie wszyscy z niej korzystają.

  Zacznijmy od optymalizacji procesów – jest to najszybszy sposób na osiąganie celów biznesowych, ale… pod kilkoma warunkami.

  Jakie to warunki – o tym porozmawiamy podczas panelu!

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/08/joanna-skawinska-large-150x150.jpg# Joanna Skawińska
  11:00 - 11:40

 • Chcesz sprawdzać kontrahentów tak jak bank i mieć sprytny sposób na dłużnika?

  Jakie błędy popełniają firmy w samodzielnym odzyskiwaniu należności?

  Jak obniżyć koszty windykacji a zarazem podnieść jej efektywność?

  Plusy miękkiej windykacji. Jak windykować by nie stracić kontrahenta?

  Jak w firmie wdrożyć sprawdzone metody weryfikacji stosowane przez banki aby zabezpieczać się przed opóźnionymi należnościami?

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/09/lukasz-raczkowski-large-150x150.jpg# Łukasz Rączkowski
  13:00 - 13:40

 • RODO – rewolucja czy ewolucja?

  Czyli o trudnym czasie dla wielu firm przed 25 maja 2018 r. Sprawdzimy czym naprawdę jest RODO po kilku miesiącach funkcjonowania Rozporządzenia i jak obecnie wygląda rynek.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/renata-piotrowska-large-150x150.jpg# Renata Piotrowska
  14:00 - 14:40

Windykacja zagraniczna

Moderatorem bloku jest: Adam Dardas

 • Kawa czy herbata

  9:30 - 10:00

 • Proces windykacji sądowej wierzytelności niezabezpieczonych w Rumunii – ujęcie kosztowe oraz ocena rynku

  Krótka ocena rynku Rumunii ze wskazaniem ułatwień przy weryfikacji klienta oraz zagrożeń związanych z polityką ustawodawcy.

  Dokładny opis procesu windykacji przymusowej wierzytelności niezabezpieczonych – z uwzględnieniem wszelkich kosztów: produkt bankowy oraz inny.

  Wskazanie dodatkowych kosztów jakich wierzyciel powinien się spodziewać przy obsłudze dużych portfeli wierzytelności.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/wojciech-malek-large-150x150.jpg# Wojciech Małek
  10:00 - 10:40

 • Windykacja międzynarodowa. Koncept uniwersalnego dłużnika

  Czy profil dłużnika się różni w zależności od rynku? Jak docierać do dłużników, jak szkolić agentów.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/adam-dardas-large-100x100.jpg# Adam Dardas
  11:00 - 11:40

 • Windykacja Międzynarodowa – profil dłużnika w krajach „starej” Europy

  Czy profil dłużnika w krajach starej Europy różni się od profilu naszego rodzimego dłużnika? Na których rynkach windykacja jest bardziej efektywna? Czy widzimy wyraźne różnice w metodologi dotarcia do dłużników i ich preferencjach dotyczących sposobu spłaty zadłuzenia? Praca z jakim dłużnikiem jest bardziej wymagająca? Na te a także inne pytania odpowiem na podstawie moich doświadczeń podczas pracy z dłużnikami z krajów Europy Zachodniej oraz krajów Nordyckich.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/08/piotr-krasinski-large-100x100.jpg# Piotr Krasiński
  13:00 - 13:40

 • Azja – Windykacja Wielkiej Skali

  Jak przygotować się na implementację działu Windykacji na dużym rynku? Jakie są różnice w sferze siły roboczej, profilu klientów, dostępnych technologii i infrastruktury… i jakie są zależności między tymi częściami układanki pozwalającymi na zbudowanie strategii w Azji? Na czym się skupić na samym początku naszej przygody na Wielkim Kontynencie a co zostawić firmom zewnętrznym? Na jakie usługi, w zakresie rozwiązań windykacyjnych jest popyt na rynkach rozwijającej się Azji, jaką taktykę obrać, żeby zainteresować lokalnych graczy i jak wyróżnić się spośród prężnie działającej konkurencji jako usługodawca? Wszystkie te kwestie postaram się wyjaśnić a także, na podstawie moich doświadczeń z Windykacją Wielkiej Skali, będę dążył do Tego, żeby Państwu przybliżyć najważniejsze zagadnienia do zagospodarowania przygotowując się na rynek dużej skali gdziekolwiek na świecie z punktu widzenia operacyjnego, planowania wzrostu, jak i strategii.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/09/wojciech-krotoszynski-large-150x150.jpg# Wojciech Krotoszyński
  14:00 - 14:40

PANEL DYSKUSYJNY

14:40 – 15:20

– – –

Windykacja zagraniczna Polska vs Świat, mentalność dłużnika.

Podejście do dłużnika, kiedy działać nieszablonowo.

Klimat windykacji na różnych rynkach, dynamika relacji wierzyciel-dłużnik.

Cesja vs Windykacja Sądowa, kiedy i gdzie.

Skuteczne dotarcie do dłużnika, kluczem udanej windykacji.

Tele Windykacja i Omnichannel na rynkach rozwijających

Używanie metod Champion – Challenger i Grup Kontrolnych na rynkach dużej skali

– – –

 

Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 • Kawa czy herbata

  9:30 - 10:00

 • Motywowanie pracowników w okresie zmiany

  Czym jest zmiana? Typologia zmian.

  Z czego wynika potrzeba ciągłego motywowania pracowników, zwłaszcza w okresie zmian?

  Typy pracowników i ich sposoby reagowania na poważną zmianę.

  Jak motywować pracowników w okresie zmiany, jakich błędów unikać a jakie managerskie nawyki wdrażać?

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/daniel-majewski-large-150x150.jpg# Daniel Majewski
  10:00 - 10:40

 • Windykacja motywacji

  wyobraźmy sobie, że windykujemy własną motywację – bo my ją mamy tylko ktoś, coś nam ją zabrało i chcemy ją odzyskać.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/beata-karwoska-large-150x150.jpg# Beata Karwowska
  11:00 - 11:40

 • Psychologia klienta trudnego & psychologia pracownika czyli jak klient wpływa na pracownika i jego kondycje psychiczną

  Wartość merytoryczna. Klient trudny – jak go zdefiniować? Kto na kogo wpływa i czy można mieć nad tym kontrolę? Miękko do człowieka, twardo do problemu – czy to podejście jest możliwe? Typy osobowości pracownika – kto dla kogo jest klientem trudnym i z czego to wynika. Techniki radzenia sobie ze stresem.

  #http://practicalevents.pl/wp-content/uploads/2018/07/martyna-anna-antoniszyn-large-150x150.jpg# Martyna Anna Antoniszyn
  13:00 - 13:40

PANEL DYSKUSYJNY

13:50 – 14:30

– – –

Motywowanie pracowników w okresie zmiany

Fakty i mity o rynku pracowników

Relacja kosztu zakupu wierzytelności i kosztu serwisu windykacji do personalnych planów budżetu

Czy problem z pozyskaniem pracownika faktycznie istnieje?

SENIORZY ZARZĄDZANIA VS MILIENIALSI WINDYKACJI – kto do kogo powinien się dopasować?

– – –

Prelegenci

Robert Dyrcz

Twórca Polskiego Instytutu Credit Management

panel: Ryzyko kredytowe

 

Posiadam 15-letnie doświadczenie w sferze zarządzania ryzykiem kredytowym zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Jestem twórcą Polskiego Instytut Credit Management, jedynej w Polsce organizacji mającej na celu promocję zasad nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego wśród przedsiębiorstw działających w Polsce.

W latach 2006 – 2008 pracowałem jako analityk kredytowy w Philip Morris Polska SCE gdzie zajmowałem się międzynarodowym portfelem klientów firmy. Następnie, w latach 2008 – 2015 pełniłem funkcje managera działu kredytowego w Motorola Solutions, gdzie współpracowałem z profesjonalistami finansów, sprzedaży, logistyki z Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Byłem również skarbnikiem w Valeo Autosystemy sp. z o.o. gdzie zajmowałem się kompleksową obsługą płynności finansowej firmy, włączając w to kontakty z bankami, prognozowanie i budżetowanie przepływów gotówkowych, windykacją oraz regulowaniem zobowiązań.

Piotr Rybicki

Portal NadzórKorporacyjny.pl

panel: Ryzyko kredytowe

 

„Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewiele osób w Polsce, które w aktywny sposób promują ład korporacyjny i rady nadzorcze w Polsce”; „Ekspert corporate governance” to tylko dwa z przykładowych komplementów, jakie usłyszałem w ostatnim czasie. Zdania, które w jeszcze większym stopniu motywują mnie do działań, działań mających często charakter działalności społecznej. Te działania to „Konferencja Rada Nadzorcza” (za nami już 7. edycji), wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” (w tym roku już po raz 4!), cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych, a także liczne wypowiedzi eksperckie i wystąpienia dotyczące tematyki rad nadzorczych i szerzej ładu korporacyjnego.

Krzysztof Szelkowski

Carlsberg

panel: Ryzyko kredytowe

 

Absolwent SGH w Warszawie. Od roku 2003 związany z Carlsberg Polska. Na początku swojej kariery zdobywał doświadczenie w dziale podatkowym spółki. Następnie objął swoją odpowiedzialnością zarządzanie ryzykiem kredytowym. Współtworzył nowe standardy zarządzania ryzykiem spółki. Odpowiedzialny bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem kredytowym odbiorców spółki i wycenę ekspozycji kredytowej. Aktualnie w skład jego odpowiedzialności wchodzi również kontroling biznesowy i płynność finansowa.

Piotr Krauzowicz

Financial Analyst/Credit Risk Underwriter w Atradius

panel: Ryzyko kredytowe

 

Od ponad 4 lat zajmuję się analiza kredytową w międzynarodowej grupie Atradius, jednym z największych ubezpieczycieli należności na świecie. Odpowiadam za sektory ICT, Apparel, Paper oraz Machines. W ramach grupy współtworzę rozwiązania Fintech/Insurtech dla Atradius na świecie. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i rachunkowość) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Handel zagraniczny), a także kursu analizy finansowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek Rechciński

Dyrektor Operacyjny, Bank Pekao SA

panel: Ryzyko kredytowe

 

Trener i doradca z 15 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C jak również tematów związanych z zarządzaniem zespołem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w Polsce w Spółce COFACE zajmującej się windykacją, sporządzaniem raportów gospodarczych i ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Prowadził wiele szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, uczestnik i prelegent konferencji z zakresu szeroko rozumianej windykacji. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych Banków w Polsce w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windykacji poczynając od wczesnego procesu monitoringu, aż do sprzedaży portfela włącznie. Swoją karierę zawodową kontynuuje jako Dyrektor Operacyjny w Banku Pekao S.A. w Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw (SME).

Markus Marcinkiewicz

Prezes zarządu VEX CORP

panel: Windykacja polubowna

 

Z wykształcenia dziennikarz. Zawodowy windykator z doświadczeniem od 2003 roku. Jako negocjator pracował dla AIG Bank Polska i Kruka, jako menedżer zespołów windykacji dla Casus Finanse (ob. Lindorff) oraz Eurobanku. Dawniej publicysta największych koncernów wydawniczych w Polsce – dziś blogger Antyweb.pl. Jego opinie na temat obszaru wierzytelności publikowane są m.in. w Forbes.pl. W 2015 stworzył grupę windykacyjną VEX Corp (www.vexcorp.pl), do której należą VEX oraz SARDAUKAR Harvest. Specjalizuje się w cybernetycznym namierzaniu ukrywających się dłużników. Lider windykacji pożyczek, szczególnie pozabankowych oraz wierzytelności po wielokrotnie bezskutecznych egzekucjach komorniczych. Z usług jego firm korzystają banki, skoki, firmy pożyczkowe, telekomunikacyjne, kosmetyczne a także firmy windykacyjne i fundusze, które zlecają windykację zakupionych pakietów długów konsumenckich.

Laureat tytułu Gazety Wrocławskiej „Osobowość Roku” miasta Wrocławia, a także zwycięzca wojewódzkiego tytułu „Osobowość Roku 2017” w kategorii Biznes. Przedsiębiorca, którego działalność została nagrodzona laurem „Turbina Polskiej Gospodarki” przyznany przez Gazetę Finansową. Zdobywca prestiżowej nagrody „Najlepszy Produkt Windykacyjny” magazynu finansowego Home & Market, a także wyróżniany przez Polski Agencję Przedsiębiorczości w kategorii „Lider Konkurencyjności”.

Prywatnie pasjonat gier, muzyki elektronicznej i Gwiezdnych Wojen. Filantrop, ceniony za lokalną działność społeczną i charytatywną, m.in. na rzecz domów dziecka, hospicjów dziecięcych i onkologii dziecięcej. Autor książek o windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami pt. Zawodowy Windykator. Praktyk. Ekspert i trener technik motywacji, windykacji, perswazji, wywierania wpływu, psychologii i manipulacji. Wykładowca i prelegent konferencji i kongresów.

Rafał Cebula

Manager – Kredytowy Portfel Nieregularny Centrum Monitoringu i Restrukturyzacji W ING Bank Śląski S.A.

panel: Windykacja polubowna

 

Przygodę z windykacją rozpocząłem 13 lat temu jako negocjator telefoniczny. Aktualnie jestem odpowiedzialny za obszar wczesnej windykacji, skip tracing oraz monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorców. Poszukuję nowych rozwiązań i pomysłów, aby stale doskonalić procesy windykacji.

Tomasz Zubkowski

Collection Coordinator w Ferratum Oyj

panel: Windykacja polubowna

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył również menadżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od ponad 15 lat związany z branżą windykacyjną, w szczególności w sektorze bankowym. Zarządzał zespołami windykacyjnymi między innymi w Santander Consumer Bank, Banku Współpracy Europejskiej czy Getin Noble Bank. Od 7 lat odpowiedzialny głównie za zarządzanie windykacyjnymi Call Centrami. Obecnie zarządza procesem windykacyjnym w Ferratum Bank, gdzie odpowiada za cały proces: Call Center, współpracę z firmami zewnętrznymi oraz za proces sprzedaży wierzytelności.

Piotr Matuszewski

Manager Działu Windykacji w GoWork.pl

panel: Windykacja polubowna

 

Jestem absolwentem prawa z kilkuletnim doświadczeniem specjalizującym się w branży windykacyjnej, marketingowej oraz ochronie danych osobowych. Piszę doktorat z tematyki windykacji na Uczelni Łazarskiego. Posiadam doświadczenie w obsługiwaniu prawnym spółek i działalności gospodarczych. Obecnie jestem Inspektorem Ochrony Danych oraz prawnikiem po stronie biznesowej. Moją pasją jest rozwiązywanie nagłych i przewlekłych problemów prawnych.

Marek Mirnowicz

HEAD OF COLLECTION, KBC

panel: Windykacja polubowna

 

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej (kierunek Zarządzanie Zasobami informacyjnymi). Z szeroko pojętą windykacją związany od 15 lat. Obecnie koordynuje obszar windykacji segmentu detalicznego w Grupie KBC. Wcześniej pracował zarówno w bankowości jak i firmach pożyczkowych, rozwijając obszary windykacji w zakresie strategii, systemów informatycznych, platform call center. Zawsze bezpośrednio lub pośrednio związany z raportowaniem i analizami w obszarze windykacji. Człowiek polegający na cyfrach.

Joanna Zdanowicz

Kierownik ds. Windykacji Zewnętrznej w Provident

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Posiada 18 letnie doświadczenie w branży windykacyjnej, które obejmuje obszar współpracy z zewnętrznymi kontrahentami (outsourcing usług windykacyjnych) oraz obszar dochodzenia należności na drodze sądowo-egzekucyjnej.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University, w 2004r. uzyskała dyplom studiów MBA Oksford Brooks University. Doświadczenie w branży windykacyjnej zdobywała w T-Mobile Polska S.A. zarządzając m.in procesami egzekucji komorniczej. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan aktywnie uczestniczyła w spotkaniach eksperckich z przedstawicielami Banku Światowego i Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczących usprawnień w obszarze dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców (2012r). Od 2013 roku w Provident Polska S.A. odpowiada m.in. za współpracę z Firmami Windykacyjnymi obsługującymi wierzytelności na zlecenie, proces sądowo-egzekucyjny i współpracę z Kancelariami Komorniczymi, współpracuje także z Biurami Informacji Gospodarczej. W ramach wieloletniej współpracy z Konfederacją Lewiatan jako ekspert aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań i opiniowaniu projektów związanych z szeroko pojętym dochodzeniem roszczeń przez przedsiębiorców.

Dominik Waszczak

Ekspert ds. Obsługi Prawnej Windykacji w Alior Bank S.A.

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz świeżo upieczonym adwokatem. W branży windykacji i odzyskiwania należności klientów biznesowych oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych działam od 8 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach adwokackich oraz radcowskich. Dzięki aplikacji adwokackiej, którą odbyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdobyłem cenne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych na gruncie prawa cywilnego i upadłościowego. Obecnie zatrudniony jestem w Alior Bank S.A. w Warszawie na stanowisku Eksperta ds. Obsługi Prawnej Windykacji Klientów Biznesowych, gdzie odpowiadam za wsparcie prawne procesów tzw. dużej windykacji. Na co dzień jestem miłośnikiem muzyki, a po godzinach muzykiem – basistą w zespole rockowym.

Patryk Laskorzyński

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Dr Patryk Laskorzyński jest adwokatem i radcą prawnym specjalizującym się w problematyce windykacji, finansów i bankowości oraz ubezpieczeń. Od blisko dwóch dekad doradza krajowym i zagranicznym bankom, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom windykacyjnym w kwestiach regulacyjnych, strukturyzowaniu i realizacji transakcji finansowych, w tym w szczególności nabywaniu portfeli wierzytelności pieniężnych, jak również w zarządzaniu pakietami wierzytelności, masowych postępowaniach sądowych oraz windykacji i egzekucji.

Kamil Cholewiński

Lider Sekcji Obsługi Prawnej Windykacji Klienta Biznesowego Alior Bank

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyłem aplikację adwokacką, uzyskując wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 10 lat zajmuje się obszarem restrukturyzacji oraz windykacji należności zarówno w bankach, jak i w firmach windykacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyłem m. in. w PKO Bank Polski S.A., HSBC Bank Polska S.A., GE Money Bank S.A. oraz Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o.

Aktualnie kieruję zespołem prawników zajmującym się wsparciem prawnym Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji w Alior Bank S.A. w zakresie windykacji klienta biznesowego. W banku odpowiadałem m.in. za wprowadzanie zmian w organizacji procesu dochodzenia wierzytelności na etapie sądowym, z uwagi na wprowadzone zmiany legislacyjne, w szczególności pod kątem likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenia art. 75c Prawa bankowego. Uczestniczyłem w fuzji banków Alior Bank S.A. z Bankiem BPH S.A. Posiadam bogate doświadczenie w restrukturyzacji oraz- windykacji wierzytelności.

Jakub Franczak

Ekspert w Zespole Wsparcia Egzekucji w PKO Bank Polski

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk zajmujący się dochodzeniem roszczeń na etapie sądowo – egzekucyjnym. Egzekucją zajmuje się od 2007 r. – od 2010 r. zdobywał doświadczenie jako asesor komorniczy. Z Bankiem PKO BP S. A. związany od roku 2013 – na stanowisku eksperta w Zespole Wsparcia Egzekucji, gdzie zajmuje się m. in. oceną współpracy z kancelariami komorniczymi, monitorowaniem kancelarii pod kątem efektywności realizowanych przez nie działań na rzecz Banku oraz analizą przepisów prawa w zakresie tematyki dochodzenia wierzytelności i dostosowywaniem do nich wewnętrznych procedur Banku.

Marcin Świtkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

panel: Windykacja sądowo-egzekucyjna

 

Marcin Świtkowski obecnie wykonuje zawód komornika sądowego. Wcześniej przez wiele lat jako menadżer i radca prawny zajmował się wszelkimi aspektami zarządzania wierzytelnościami. Był jednym z twórców zorganizowanego, profesjonalnego rynku obrotu wierzytelnościami masowymi (odpowiadał za organizację jednych z pierwszych w Polsce transakcji masowej sprzedaży wierzytelności). Brał także udział w tworzeniu prawnych i biznesowych standardów windykacji (zarówno w modelu insourcing, jak i outsourcing). Autor licznych publikacji komentujących przepisy o komornikach sądowych i egzekucji oraz poświęconych praktycznym zagadnieniom związanym z postępowaniami egzekucyjnymi.

Piotr Wójcik

Członek Zarządu, Chief Technology Officer, Alfavox

panel: Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 

Odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów Alfavox, współtwórca przełomowych rozwiązań dla branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracyjnej. Działania operacyjne departamentu technologicznego Alfavox koncentruje na kluczowej wartości, którą jest doskonała identyfikacja potrzeb biznesowych klientów. Wierzy, że gwarancją zrównoważonego wzrostu biznesu klientów jest zapewnienie im synergii identyfikacji potrzeb biznesowych i doskonałości operacyjnej departamentów technicznych w Alfavox. Piotr Wójcik posiada 20 letnie doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych systemów wsparcia obsługi klienta dla największych firm świata. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia o profilu telekomunikacyjnym. Prywatnie pasjonat motoryzacji i kierowca rajdowy.

optymalizacja windykacji

Joanna Skawińska

Analityk Pion Rozwoju Obszaru Windykacji w VSoft

panel: Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 

Wiedzę i doświadczenie w obszarze dochodzenia należności zbudowała na bazie zarządzania procesami i zespołami odpowiedzialnymi za monitoring i windykację klientów bankowych, czym zajmowała się od 2005 roku. Od 2008 roku była związana z Alior Bankiem, gdzie odpowiadała za zarządzanie procesami monitorowania klauzul umownych klientów indywidualnych oraz procesem i zespołem windykacji telefonicznej. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W VSoft SA zajmuje się analizą i optymalnym dopasowaniem narzędzi IT do potrzeb biznesowych w obszarze monitoringu i windykacji.

Łukasz Rączkowski

Menadżer Zespołów Relacji z Klientami JST i MŚP, BIG InfoMonitor, Grupa BIK

panel: Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 

Ekspert białego wywiadu i informacji gospodarczej. Od kilku lat pracuje w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor z Grupy BIK wspierając jednostki samorządu terytorialnego i MŚP w odzyskiwaniu należności za pomocą miękkich narzędzi windykacyjnych. Jest zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, orędownik uczciwego prowadzenia biznesu, edukator i popularyzator odpowiedzialności gospodarczej. Wcześniej pracował w międzynarodowej wywiadowni gospodarczej BISNODE.

Renata Piotrowska

Data Protection Advisory Group

panel: Nowoczesne narzędzia i outsourcing

 

Doktorantka prawa z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie SWPS . Posiadająca kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz z zakresu ochrony danych osobowych m.in. firm sektora finansowego, audytowego, pr marketingowego. Z doświadczeniem w prowadzeniu audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i różnych zagadnień prawnych, w tym związanych z windykacją. W ostatnich latach zatrudniona w Spółkach sektora pożyczkowego, Kancelariach prawnych oraz firmach zajmujących się obsługą podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych

Wojciech Małek

Kierownik Działu Windykacji w Easy Payment Services Ltd .

panel: Windykacja zagraniczna

 

Nazywam się Wojciech Małek. Z procesem windykacji należności związany jestem już od prawie dziesięciu lat. Ostatnie pięć kierując działami windykacji dla firm pożyczkowych w Polsce, Hiszpanii, Gruzji, Litwie i Łotwie a także przez krótki okres kierując działem ryzyka i wycen wierzytelności, gdzie miałem przyjemność bardzo dokładnie zbadać proces windykacji przymusowej w Rumunii – efektem czego jest moja praca pt. „Skuteczność windykacji w zależności od kraju dłużnika na przykładzie Polski i Rumunii” napisana pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol. Obecnie kieruję działem windykacji w Easy Payment Services Ltd – pierwszej w Polsce instytucji niebędącej bankiem, której produktem są karty kredytowe. Prywatnie – mąż i ojciec dwójki dzieci w wieku sześciu i czterech lat.

Adam Dardas

Group Head of Collection w Mash Group

panel: Windykacja zagraniczna

 

Prawnik, od ukończenia studiów na Wydziale Prawa I Administracji UAM, związany z windykacją. Od 13 lat zajmuje się windykacją w branżach ubezpieczeniowej, finansach oraz usługach. Obsługiwał klientów m.in. z zakresu prawa kontraktów, zabezpieczenia wierzytelności oraz cesji wierzytelności. Doświadczony negocjator. Od ponad 4 lat związany z branżą fintech. W przeszłości odpowiedzialny za globalną windykację w Kreditech Holding. Aktualnie zarządza windykacją z poziomu grupy w Mash Group.

Piotr Krasiński

EU Collections Manager, Elavon Financial Services DAC

panel: Windykacja zagraniczna

 

Ekonomista, absolwent wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze specjalizacją w zakresie Gospodarowania Kapitałem Ludzkim. Jestem managerem i ekspertem od ponad dziesięciu lat związanym z rynkiem płatności elektronicznych. Swoją prace zawodową rozpocząłem od orzekania reklamacji kartowych (chargeback) zdobywając głęboką wiedzę ekspercką w zakresie płatności kartowych i procesów reklamacyjnych będących częstym źródłem zadłużeń klientów. Przez kilka lat miałem przyjemność zajmować się również procesem weryfikacji i aktywacji klienta biznesowego z Polski oraz krajów Europy Zachodniej. Byłem odpowiedzialny za wdrażanie i optymalizację procesów i procedur kontrolnych, operacyjnych oraz komunikacyjnych zarządzając zespołem 80 pracowników. Obecnie kieruje 20 osobowym zespołem telefonicznej windykacji klienta biznesowego dla rynków europy zachodniej ze szczególnym naciskiem na Wielka Brytanię, Irandię, Niemcy, kraje Nordyckie oraz Polskę. Prywatnie mąż i ojciec, pasjonat motoryzacji i miłośnik klasycznego rocka.

Wojciech Krotoszyński

Head of Collection Strategy & Analytics – Home Credit India

panel: Windykacja zagraniczna

Prelegent z 11 letnim doświadczeniem w szeroko rozumianym zakresie windykacji.

Prowadził francuzkojęzyczny dział Windykacji Polubownej, wdrażał projekty systemowe i doskonałości (Lean Six Sigma) dla call centre windykacyjnego dostarczającego usługi na rynkach Europy Zachodniej oraz zajmował się przez blisko 5 lat strategią Odzyskiwania Należności i Windykacji na terenie Polski i, w krótszym zakresie, Litwy.

Obecnie zarządza Departamentem Strategii i Analiz Windykacyjnych w Indiach dla europejskiej firmy Home Credit, która urosła 5-krotnie na rynku lokalnym w ciągu ostatnich 2 lat. W ramach departamentu kieruje zespołami Strategii i Modelowania, Systemów i Rozwiązań Biznesowych, Analytki i Raportów, jak i WFM i Ruchu Telefonicznego dla działu liczącego ponad 7000 pracowników. Wyzwania prezentowane przez skalę i specyfikę rynku Indyjskiego jak i audyty strategii i procesów siostrzanych działów w kilku innych państwach Azji, powodują, że jego doświadczenia są cennym atutem w ramach dzielenia się wiedzą o windykacji na dużych i rozwijających się rynkach.

Daniel Majewski

Dyrektor Wydziału Windykacji Telefonicznej, Raiffeisen Bank Polska S.A.

panel: Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 

Jestem managerem i ekspertem, od ponad 15 lat związanym z bankowością i windykacją. Pracę zawodową rozpocząłem w Departamencie Windykacji Citibanku, części detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Doświadczenie i wiedzę ekspercką zdobywałem następnie w bankach: Fortis, BNP Paribas i PKO BP. Byłem odpowiedzialny za poszczególne procesy windykacji twardej i polubownej, zarządzałem rozproszonym zespołem do 130 pracowników, wdrażałem rozwiązania służące efektywnej ocenie pracy, systemy windykacyjne oraz nowości technologiczne usprawniające procesy w obszarze windykacji. Obecnie odpowiadam za windykacyjne call center, jako Dyrektor Wydziału Windykacji Telefonicznej w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jestem entuzjastą ciągłego rozwoju, zarówno w sferze technicznej jak i osobistej.

Beata Karwowska

Self-Expert Coaching

panel: Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 

Coach, menedżer, mentor, certyfikowany Praktyk NLP, nauczyciel. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching, Akademii Professional Coaching Personel System z akredytacją ACSTH ICF, romanistyki UAM Poznań. Od początku swojej kariery zawodowej związana jestem z rozwojem; swoim i innych. Najpierw, jako nauczyciel, obecnie, jako coach, manager oraz mentor w dużej międzynarodowej organizacji. Jestem członkiem ICF Global oraz ICF Polska. Z powodzeniem i dużym zapałem realizuję projekty szkoleń miękkich dla pracowników, doskonalę umiejętności współpracowników w obszarach komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, poprzez stosowanie narzędzi coachingowych. Jestem współautorką i realizatorką programów szkoleniowych m.in. z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich oraz sztuki negocjacji, współautorką „Psychologii w coachingu” – książki dla coachów, oraz autorką serii artykułów o tematyce motywacyjnej dla portalu Tak dla Zdrowia. Energię do życia i pracy czerpię z kontaktu z drugim człowiekiem, z podróży, z książek o tematyce edukacyjnej. Pasjonuje mnie rozwój ludzi pod każdą postacią. Moim ulubionym stwierdzeniem są słowa dr Marzeny Żylińskiej: „Ciekawość jest najsilniejszym motorem, w jaki wyposażyła nas natura”.

Martyna Anna Antoniszyn

Kierownik Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w SOLVEN Finance sp. z o.o.

panel: Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 

Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Public Relations, Filologii Polskiej, Psychodietetyki i Psychologii Zarządzania. Kierownik Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Solven Finance. Jej pasją jest nauka.  Uważa, że psychologia niezbędna jest do rozwoju każdej dziedziny. Prywatnie mama Amelii i Aleksa.

Zygmunt Grobla

Alior Bank

panel: Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 

Expert z zakresu sądowo-egzekucyjnego dochodzenia należności bankowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał dotychczas w wiodących instytucjach finansowych. Na co dzień kieruje obszarem wsparcia prawnego procesów departamentu windykacji klienta indywidulanego Alior Bank S.A. od analizowania poprawności procedur, planowanych strategii, prawidłowości dokumentacji po merytoryczne zaplecze rozwiązywania nietypowych problemów windykacyjnych. Zainteresowania zawodowo-naukowe oscylują wokół procedury cywilnej, prawa bankowego, niestandardowych form prawnego zabezpieczenia wierzytelności. Wieloletni i aktywny praktyk procesowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sebastian Hulicki

Dyrektor Operacyjny, SARDAUKAR Harvest

panel: Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji

 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek socjologia, specjalizacja komunikacja społeczna i badanie rynku. Ekspert zarządzania wierzytelnościami i rynku pracy. Specjalizujący się w sektorze windykacji od 20 lat. Zaczynał jako negocjator telefoniczny w Kruku, AIG Bank Polska i eurobanku. Jako ekspert i fachowiec pracował dla BKK Wierzytelności oraz Casus Finanse (obeckie Lindorff). Od 2016 zatrudniony w Spółce SARDAUKAR HARVEST, specjalizującej się w zakupie wierzytelności konsumenckich. Doświadczony w zarządzaniu zespołami w firmach windykacyjnych i bankach.

Lokalizacja

27-28 września 2018

Warsaw Trade Tower

Warszawa, ul. Chłodna 51

Rejestracja

 • Udział w 1 wybranym bloku tematycznym
 • Udział we wszystkich wybranych blokach tematycznych
 • Certyfikat potwierdzający udział
 • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
 • Catering
 • Badge Konferencyjny
 • Udział w przyjęciu integracyjnym między 1 a 2 dniem wydarzenia
 • Egzemplarz książki „Markusa Marcinkiewicza”
 • Dostęp do platformy Real Connect umożliwiającej kontakt z wszystkimi uczestnikami
 • Gadżety, niespodzianki i karty upominkowe

* Warunki obowiązujące od 1.09.2018

Maciej Więcławski, Organizator

Mamy nadzieję, że formuła CREDIT & COLLECTION EDUCATION DAYS (CCED) to swego rodzaju nowość i powiew świeżości wśród kongresów edukacyjnych związanych z finansami, windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami. Doświadczenie naszych prelegentów jest gwarancją wysokiej jakości i odmienności od standardów.

CCED to innowacyjny model, który ma wyznaczyć trendy na najbliższe lata. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Anna Gierko, Organizator

Kontakt

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link