Zarejestruj się

✓ Czy branża zarządzania wierzytelnościami
dobrze wykorzystała czas ostatnich 30 lat?

✓ Czy można było coś zrobić lepiej?

✓ Jakie wyzwania nas czekają i jakich zmian doświadczymy?

19.09.2019

Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 18

1295 zł netto

Udział w konferencji
i kolacji networkingowej

995 zł netto

Udział w konferencji

469 zł netto

Udział w kolacji networkingowej

Rok 2019 to rok świętowania 30. jubileuszu pierwszych wyborów parlamentarnych w wolnej Polsce. 4 czerwca 1989 r. po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej Polacy mogli zupełnie obiektywnie i w nieskrępowany sposób wypowiedzieć się co do dalszych losów Rzeczypospolitej Polskiej. To początek „wolnej Polski”.

19 września 2019 r. branża windykacji i zarządzania wierzytelnościami spotka się w Warszawie, aby podsumować swoje ostatnie 30-lecie: narodzenie się rynku windykacji w Polsce oraz powstanie pierwszych przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo i profesjonalnie windykacją polubowną, sądową i egzekucyjną na wierzytelnościach własnych, zleconych i sekurytyzowanych, ewolucję modelu windykacji, zmiany ustawodawstwa oraz postęp informatyzacji.

Na konferencji obecni będą założyciele rynku windykacji, managerowie tworzący pierwsze strategie windykacyjne, emerytowani windykatorzy i komornicy sądowi oraz nowe pokolenie XYZ branży zarządzania wierzytelnościami.

19.09.2019

Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 18

1295 zł netto

Udział w konferencji
i kolacji networkingowej

995 zł netto

Udział w konferencji

469 zł netto

Udział w kolacji networkingowej

W trakcie trwania kampanii marketingowej promującej konferencję „30 lat windykacji w wolnej Polsce” Organizator przeprowadza kampanię społeczną wśród aktywnych zawodowo i emerytowanych przedstawicieli branży windykacyjnej oraz osób niezwiązanych z branżą zarządzania wierzytelnościami dotyczącą zebrania opinii na temat rynku windykacji w Polsce i postępujących zmian w ustawodawstwie. Podsumowanie zebranych opinii w trakcie kampanii zostanie zaprezentowane podczas pokonferencyjnej kolacji networkinowej.

 

Konferencję dedykujemy aktywnym zawodowo i emerytowanym:

✓ managerom i pracownikom działów: windykacji, rozliczeń, monitoringu płatności, sądowo-egzekucyjnych,
windykacji terenowej, zarządzania podmiotami zewnętrznymi,
✓ specjalistom i managerom ds. obsługi i sprzedaży wierzytelności sekurytyzowanych,
✓ komornikom sądowym,
✓ przedstawicielom przedsiębiorstw branży finansowej, w tym banków, firm pożyczkowych, firm
faktoringowych i leasingowych,
✓ właścicielom i członkom zarządu przedsiębiorstw chcącym zwiększyć płynność finansową,
✓ przedstawicielom przedsiębiorstw oferujących usługi i outsourcing branży windykacyjnej.

Prelegenci

Program

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

10:10 – 10:40

POWSTANIE RYNKU WINDYKACJI W POLSCE

10:40 – 11:10

WINDYKACJA SPRAW WŁASNYCH, ZLECONYCH A NASTĘPNIE SEKURYTYZOWANYCH
jakie sprawy obsługiwały pierwsze firmy windykacyjne w Polsce i jak narodził się rynek wierzytelności

11:10 – 11:40

KIEDYŚ DŁUŻNIK, DZISIAJ KLIENT
ewaluacja modelu windykacji

11:40 – 11:55

Przerwa kawowa

11:55 – 12:25

NARODZINY CALL CENTER
Czy skuteczna windykacja polubowna jest możliwa bez outbound i inbound? Jak wyglądały pierwsze aplikacje usprawniające kontakt z dłużnikami?

12:25 – 13:10

DEBATA
Informatyzacja procesu windykacji – od akt papierowych do systemów operacyjnych

13:10 – 14:10

Lunch

14:10 – 14:40

PORÓWNANIE RYNKU WINDYKACJI W POLSCE DO KRAJÓW EUROPEJSKICH

14:40 – 15:10

HISTORIA WINDYKACJI TERENOWEJ

15:10 – 15:40

POSTĘPOWANIE SĄDOWE 30 LAT TEMU A DZIŚ

15:40 – 15:55

Przerwa kawowa

15:55 – 16:40

DEBATA
Egzekucja komornicza na przestrzeni ostatnich 30 lat

16:40 – 17:10

DE LEGE FERENDA…
Jakie zmiany nas czekają?

17:10 – 22:00

KOLACJA NETWORKINGOWA W OGRODZIE
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY SPOŁECZNEJ „30 LAT WINDYKACJI W WOLNEJ POLSCE”

MENU
przystawki zimne, dania ciepłe i deser w bufecie szwedzkim, open bar na napoje bezalkoholowe i alkohol

Partnerzy

Oferujemy możliwość wystawienia stoiska promocyjnego w foyer oraz dołączenia insertów do gift bag dla uczestników.

 

W sprawie współpracy partnerskiej zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: bok@practicalevents.pl lub pod nr tel. +48 533 348 480

Patroni medialni

Rejestracja

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie konferencji ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 533 348 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link