Zarejestruj się

✓ Czy branża zarządzania wierzytelnościami
dobrze wykorzystała czas ostatnich 30 lat?

✓ Czy można było coś zrobić lepiej?

✓ Jakie wyzwania nas czekają i jakich zmian doświadczymy?

24.10.2019

Warszawa
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”

1295 zł netto

Udział w konferencji
i kolacji networkingowej

995 zł netto

Udział w konferencji

469 zł netto

Udział w kolacji networkingowej

Rok 2019 to rok świętowania 30. jubileuszu pierwszych wyborów parlamentarnych w wolnej Polsce. 4 czerwca 1989 r. po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej Polacy mogli zupełnie obiektywnie i w nieskrępowany sposób wypowiedzieć się co do dalszych losów Rzeczypospolitej Polskiej. To początek „wolnej Polski”.

24 października 2019 r. branża windykacji i zarządzania wierzytelnościami spotka się w Warszawie, aby podsumować swoje ostatnie 30-lecie: narodzenie się rynku windykacji w Polsce oraz powstanie pierwszych przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo i profesjonalnie windykacją polubowną, sądową i egzekucyjną na wierzytelnościach własnych, zleconych i sekurytyzowanych, ewolucję modelu windykacji, zmiany ustawodawstwa oraz postęp informatyzacji.

Na konferencji obecni będą założyciele rynku windykacji, managerowie tworzący pierwsze strategie windykacyjne, emerytowani windykatorzy i komornicy sądowi oraz nowe pokolenie XYZ branży zarządzania wierzytelnościami.

24.10.2019

Warszawa
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”

1295 zł netto

Udział w konferencji
i kolacji networkingowej

995 zł netto

Udział w konferencji

469 zł netto

Udział w kolacji networkingowej

W trakcie trwania kampanii marketingowej promującej konferencję „30 lat windykacji w wolnej Polsce” Organizator przeprowadza kampanię społeczną wśród aktywnych zawodowo i emerytowanych przedstawicieli branży windykacyjnej oraz osób niezwiązanych z branżą zarządzania wierzytelnościami dotyczącą zebrania opinii na temat rynku windykacji w Polsce i postępujących zmian w ustawodawstwie. Podsumowanie zebranych opinii w trakcie kampanii zostanie zaprezentowane podczas pokonferencyjnej kolacji networkinowej.

Weź udział w badaniu społecznym nt. branży windykacyjnej

Konferencję dedykujemy aktywnym zawodowo i emerytowanym:

✓ managerom i pracownikom działów: windykacji, rozliczeń, monitoringu płatności, sądowo-egzekucyjnych,
windykacji terenowej, zarządzania podmiotami zewnętrznymi,
✓ specjalistom i managerom ds. obsługi i sprzedaży wierzytelności sekurytyzowanych,
✓ komornikom sądowym,
✓ przedstawicielom przedsiębiorstw branży finansowej, w tym banków, firm pożyczkowych, firm
faktoringowych i leasingowych,
✓ właścicielom i członkom zarządu przedsiębiorstw chcącym zwiększyć płynność finansową,
✓ przedstawicielom przedsiębiorstw oferujących usługi i outsourcing branży windykacyjnej.

Prelegenci

pawel-trybuchowski

Paweł Trybuchowski – Independent Business Owner at NPL Sourcing & Advising
Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na SGH w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz uzyskał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie). Przebył wiele kursów, między innymi: audytorów wewnętrznych ISO i zarządzania projektami wg standardów PRINCE. Wielokrotnie jako prelegent brał udział w konferencjach dotyczących zarządzania wierzytelnościami masowymi.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał na początku lat 90-tych, w branży farmaceutycznej jako dyrektor handlowy i prezes zarządu. W latach 1999-2000 współtworzył Polską Giełdę Finansową – międzybankowego elektronicznego brokera instrumentów pochodnych. Od roku 2000 związany z branżą windykacyjną. Współpracował z firmą zarządzającą wierzytelnościami masowymi Intrum, gdzie w roku 2005 objął stanowisko dyrektora operacyjnego. Równolegle był analitykiem wierzytelności i prokurentem w Intrum Justitia TFI, odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Sekurytyzacyjnego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję wice prezesa zarządu odpowiedzialnego za Pion Operacyjny (COO) w Ultimo sp. z o. o. W latach 2008-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o. o. W latach 2012-2017 wiceprezes zarządu spółki Getback S.A. oraz od 2014-2016 prezes zarządu rumuńskiej spółki Getback Recovery w Bukareszcie. Aktualnie od 2017 roku niezależny konsultant i doradca w branży NPL.
Wprowadzał na polski rynek pionierskie rozwiązania z zakresu zarządzania wierzytelnościami, w tym – z dużym sukcesem – europejskie standardy obrotu wierzytelnościami konsumenckimi.

katarzyna-mikolajczyk

Katarzyna Mikołajczyk, wiceprezes zarządu Unlock MUD sp. z o.o.
Od kilkunastu lat związana z branżą zarządzania wierzytelnościami. Doświadczenie zdobywała w Ultimo, GetBack, Intrum i Aforti Collections, gdzie była odpowiedzialna m.in. za tworzenie i realizację strategii windykacyjnych, budowanie efektywnych zespołów, optymalizację procesów wewnętrznych, bieżący kontakt z klientami wraz z zapewnieniem obsługi serwisowanych portfeli na najwyższym poziomie. Obecnie związana z Unlock MUD sp. z o.o., która dla swoich klientów świadczy innowacyjne usługi wsparcia windykacji wykorzystując licencję detektywistyczną oraz instytucję Mediatora Sądowego w usługach masowych.

sylwia-maczka

Sylwia Mączka – Lead Trace Officer Poland, Hoist Polska sp. z o.o.
Od 12 lat związana z branżą windykacyjną. Specjalizuje się w zakresie skip tracingu, jakości pozyskiwania danych oraz szeroko rozumianej standaryzacji danych. Swoją karierę rozpoczęła jako Specjalista do spraw weryfikacji danych w Ultimo. Następnie przez 5 lat zdobywała menadżerskie doświadczenie w firmie Getback S.A., gdzie była odpowiedzialna za 60-osobowy rozproszony zespół. Aktualnie zatrudniona w Hoist Polska sp. z.o.o jako Lider Zespołu Poszukiwania Danych, w którym odpowiedzialna jest za pozyskiwanie informacji, standaryzację danych i dbanie o ich jakość oraz budowę end-to-end procesów skipowych. Wdrażała wiele projektów mających na celu zwiększenie dotarcia do klientów oraz podnoszenie jakości bazy. Prywatnie miłośniczka książek i długich biegów.

boleslaw-wojcik

Bolesław Wójcik – adwokat w Bolesław Wójcik Kancelaria Adwokacka
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację adwokacką w Warszawie. Od 2010 r. związany z rynkiem usług prawnych, aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką w Centrum Warszawy. Od 2017 r. członek Business Network International Polska. W zakresie jego zainteresowań zawodowych pozostaje obsługa prawna przedsiębiorców, dochodzenie należności spornych na drodze sądowej oraz reprezentowanie praw dłużników (antywindykacja). Stoi na stanowisku, że podstawą skutecznego dochodzenia roszczeń jest zrozumienie metod obrony stosowanych przez pozwanych.

blazej-kwiatkowski

Błażej Kwiatkowski – założyciel i prezes BAKK sp. z o.o.
Pasjonat tworzenia oprogramowania usprawniającego funkcjonowanie organizacji w obszarach procesów, finansów i prawa. Podstawą osiągniętego sukcesu zawodowego jest wykształcenie prawnicze i finansowe: absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i bankowość oraz Zarządzanie i marketing; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo cywilne ze specjalizacją Prawo spółek (sekurytyzacja wierzytelności). Przez lata zbudował przodującą polską firmę zajmującą się rozwiązaniami specjalistycznymi windykacji należności. Doświadczenie BAKK zostało docenione przez 6 z 10 największych firm windykacyjnych (wg rankingu na 2013 r.). DEBT Manager System obsługuje każdego dnia ponad 16 mld PLN (około 4 mld USD) w obszarach windykacji należności własnych, zleconych oraz udzielania pożyczek.

lukasz-karda

Łukasz Karda – Head of IT, Smartney sp. z o.o.
Informatyk z wykształcenia i zamiłowania. Karierę zawodową rozpoczynał w dziale windykacji Provident Polska. Był odpowiedzialny za powstanie pierwszego w firmie Contact Center – windykacyjnego i sprzedażowego. Pracował w Provident również jako Kierownik rozwoju Aplikacji w Dziale IT. Jako Dyrektor IT pracował w PRA Group, Intrum, Lindorf – wspierał automatyzację procesów i propagował bliską współpracę IT z biznesem. Prowadził projekty budowy systemów windykacyjnych, księgowych, call centrowych, HR’owych. Obecnie jako Head of IT w Smartney sp. z o.o. (Grupa Oney Bank) jest odpowiedzialny za rozwój technologiczny nowo powstałej spółki. Prywatnie miłośnik gry w golfa, sztucznej inteligencji oraz kibic klubu hokejowego New York Rangers.

wojciech-wlodarczak

Wojciech Włodarczak – Dyrektor Działu Windykacji, Ochrona Juwentus-Bis sp. z o.o. sp.k.
Od 1998 roku zatrudniony w sektorze finansowym, swoje doświadczenie zbierał w największym polskim banku PKO BP S.A., a także w bankach o strukturze międzynarodowej i zasięgu globalnym: tj. Fortis Bank, BNP Paribas, a następnie w BOŚ Bank S.A. Z obszarami restrukturyzacji i windykacji związany od 2001 roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery od inspektora do dyrektora, dzięki czemu zna procesy, strategie i sposoby dochodzenia roszczeń zarówno z perspektywy pracownika, jak i osoby zarządzającej. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektor Działu Windykacji w Grupie Ochrona Juwentus. W swojej pracy zawodowej kieruje się maksymą: „Zawsze można więcej, optymalniej i efektywniej” co wdraża w organizacjach, z którymi współpracuje osiągając wymierne wyniki w efektywności dochodzenia roszczeń oraz realizacji celów biznesowych zarządzanych jednostek organizacyjnych. Uczestniczył w procesie łączenia struktur windykacyjnych trzech banków, budował również od podstaw nowe struktury windykacyjne. Wdrażał nowe systemy i rozwiązania informatyczne do obsługi wierzytelności oraz tworzył i wspierał procesy windykacyjne stosownymi zmianami. Współuczestniczył w przeprowadzeniu jednej z pierwszych na polskim rynku pakietowych sprzedaży wierzytelności.

wojciech-lason

Wojciech Lasoń, Dyrektor Działu Windykacji w AASA Polska
Aktualnie Dyrektor Działu Windykacji w Aasa Polska S.A. oraz niezależny doradca z zakresu zarządzania procesami windykacyjnymi. Manager od lat związany z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o. o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Beata Rusin – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 15 lat zajmuje się egzekucją sądową. Od 9 lat prowadzi Kancelarię Komorniczą w rewirze Warszawa-Żoliborz. Wcześniej pełniła funkcję Asystenta Naukowego przy Krajowej Radzie Notarialnej oraz piastowała stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Fundacji „Centrum Naukowego Notariatu”. Prywatnie miłośniczka i obrońca praw zwierząt.

Katarzyna Guzowska-Lombara

Katarzyna Guzowska-Lombara – Prezes Zarządu Practical Events sp. z o.o., Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW w Warszawie
Od 10 lat związana z branżą zarządzania wierzytelnościami. Swoją karierę w Dziale Egzekucji rozpoczęła w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy sp. k. Następnie jako manager zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami egzekucyjnymi w GetBack S.A. będąc Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Egzekucji. Posiada doświadczenie w obsłudze spraw własnych, zleconych i wierzytelności sekurytyzowanych. Obecnie Prezes Zarządu Practical Events sp. z o.o., interim manager przy projektach windykacyjnych i sprzedażowych, w szczególności dotyczących wdrożenia aplikacji i systemów operacyjnych, doradca prawny przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości. Doktorant Prawa w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie – rozprawa doktorska nt. „Odpowiedzialność komornika sądowego przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych i pozaegzekucyjnych”. Trener szkoleń z postępowania egzekucyjnego. Wykładowca akademicki prawa cywilnego, zobowiązań i prawa rzeczowego.

Marcin Maruszczak – Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Maruszczak, T-Mobile Polska S.A.
Radca prawny prowadzący liczne spory sądowe, m.in. kieruje praktyką sporów sądowych w T-Mobile Polska S.A, z zakresu nieuczciwej konkurencji (głównie spory dotyczące kampanii reklamowych oraz naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa), umów dystrybucyjnych, IT, nieruchomości, sektora budowalnego, finansowego, ale także dóbr osobistych, błędów medycznych czy prawa pracy. Reprezentuje przedsiębiorców w ramach postępowań karnych. Ponadto doradza w zakresie występujących nadużyć w działalności gospodarczej oraz współpracuje z jednostkami bezpieczeństwa i compliance. Prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania przedsiębiorców do ewentualnych sporów.

Krzysztof Marczak – Head of IT Operations w ULTIMO S.A. Part of B2Holding
Od blisko 15 lat związany z adaptowaniem najnowszych technologii informatycznych w rzeczywistości branży windykacyjnej oraz rynku consumer finance.
Ukończył Inżynierię Oprogramowania na kierunku Informatyka Politechniki Wrocławskiej.
W ULTIMO rozpoczynał pracę jako programista Java. Brał udział w wielu projektach z obszarów działalności Grupy ULTIMO, od implementacji poszczególnych funkcjonalności autorskiego systemu CRM po analizy, projektowanie, implementacje oraz integracje rozwiązań Grupy ULTIMO z wiodącymi dostawcami rozwiązań klasy enterprise z obszarów hurtowni danych, raportowania, marketingu cyfrowego, data center, contact center, servicedesk oraz innych.

Gość Specjalny

Zdzisław Wujek – emerytowany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Program

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

10:10 – 10:40

ROZWÓJ RYNKU WINDYKACJI W POLSCE
Paweł Trybuchowski, Independent Business Owner at NPL Sourcing & Advising

10:40 – 11:00

WINDYKACJA SPRAW WŁASNYCH, ZLECONYCH A NASTĘPNIE SEKURYTYZOWANYCH
Jakie sprawy obsługiwały pierwsze firmy windykacyjne w Polsce i jak narodził się rynek wierzytelności sekurytyzowanych
Katarzyna Mikołajczyk, wiceprezes zarządu Unlock MUD sp. z o.o.

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 11:50

POZYSKIWANIE DANYCH
Kiedyś i dziś
Sylwia Mączka, Lead Trace Officer Poland, Hoist Polska sp. z o.o.

11:50 – 12:20

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY TECHNOLOGICZNE 2019 W WINDYKACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ ULTIMO S.A.
Krzysztof Marczak, Head of IT Operations w ULTIMO S.A. Part of B2Holding

12:20 – 12:40

Przerwa kawowa

12:40 – 13:30

DEBATA
Informatyzacja procesu windykacji – od akt papierowych do systemów operacyjnych
moderator: Błażej Kwiatkowski – założyciel i prezes BAKK sp. z o.o.
uczestnicy debaty:
– Łukasz Karda – Head of IT, Smartney sp. z o.o.
– Wojciech Lasoń – Head of Collection, Aasa Polska S.A.
– Wojciech Włodarczak – Dyrektor Działu Windykacji, Ochrona Juwentus-Bis sp. z o.o. sp.k.

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:10

NIEWYPŁACALNA SPÓŁKA Z O.O.
odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu
Bolesław Wójcik, Kancelaria Adwokacka Bolesław Wójcik

15:10 – 15:40

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Marcin Maruszczak, MM&P Kancelaria Radców Prawnych, T-Mobile Polska S.A.

15:40 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 17:00

DEBATA Egzekucja komornicza na przestrzeni ostatnich 30 lat
jak sobie radzić w dobie prodłużniczych zmian w ustawodawstwie
moderator: Katarzyna Guzowska-Lombara – Prezes Zarządu Practical Events sp. z o.o., Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW w Warszawie
uczestnicy debaty:
Zdzisław Wujek – emerytowany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Beata Rusin – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

17:10 – 22:00

KOLACJA NETWORKINGOWA
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY SPOŁECZNEJ „30 LAT WINDYKACJI W WOLNEJ POLSCE”

Patroni medialni

Wyniki konkursu

Konkurs ogłoszony w ramach prowadzonego badania społecznego na temat oceny branży windykacyjnej w Polsce został zakończony.
Nagrodę główną w postaci podwójnego zaproszenia do udziału w konferencji oraz kolacji networkingowej otrzymał posiadacz skrzynki mailowej: „a…c@…m.com”
Dziękujemy za tak licznym udział w konkursie. Mamy nadzieję, że z wszystkimi uczestnikami konkursu spotkamy się 24 października w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” i będziemy mogli dyskutować na temat osiągnięć branży windykacyjnej na przestrzeni ostatnich 30 lat i wyzwań, które nas czekają. Zapraszamy do rejestracji na konferencję!

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie zakończona...

Masz pytanie odnośnie konferencji ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Galeria zdjęć

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link