Zarejestruj się

Edukacja przeciwpowodziowa dla dzieci i młodzieży 2019 r.

Dostępność:
województwo mazowieckie

Projekt zakłada przeszkolenie 2000 uczestników w czasie 500 godzin zegarowych.

Szkolenia będą realizowane w okresie październik – listopad 2019 r.
Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Zamawiającym.

czas trwania:
od 2h do 3h 45min.
zegarowych

cena:  0 zł 

Projekt w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrektorów i pracowników publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie nieodpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży związanych ze zjawiskiem powodzi, diagnozowaniem sytuacji alarmowych i przygotowaniem na wypadek ich wystąpienia.

Zajęcia będą dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i realizowane w oparciu o scenariusze przekazane i zaakceptowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Grupy wiekowe uczestników i czas trwania zajęć

PLACÓWKA OŚWIATOWAGRUPA WIEKOWACZAS TRWANIA ZAJĘĆ
przedszkole5-latki i 6-latki2h zegarowe + przerwy (tj. 4 lekcje po 30 min.)
szkoła podstawowaklasy 1-33h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)
szkoła podstawowaklasy 4-83h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)
szkoła ponadpodstawowawszystkie klasy3h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)

Uwaga! W jednej grupie mogą wziąć udział uczniowie z maksymalnie dwóch klas szkolnych, lecz można zgłosić kilka grup w danej placówce.

Lista 28 gmin z województwa mazowieckiego objętych programem:
Białobrzegi, Bodzanów, Brochów, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Grabów nad Pilicą, Iłów, Klwów, Łąck, Mała Wieś, Młodzieszyn, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Duninów, Obryte, Płock, Pokrzywnica, Promna, Pułtusk, Słubice, Słupno, Stara Biała, Stromiec, Warka, Wyszogród, Wyśmierzyce, Załuski, Zatory.

W każdej gminie zostanie przeprowadzone szkolenie w co najmniej jednej placówce oświatowej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby placówek ponad założenia projektu, wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego nie stanowi potwierdzenia udziału w projekcie.

Wymogi stawiane placówkom uczestniczącym w projekcie:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza rejestracyjnego oraz podanie danych do osoby kontaktowej.
  2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych. (wzór – dokument nr 3)
  3. Uzgodnienie z Biurem Obsługi Klienta Practical Events lub trenerem terminu szkolenia i podpisanie protokołu uzgodnień terminów zajęć z placówką edukacyjną (wzór – dokument nr
  4. Odebranie od opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach lub pełnoletnich uczestników oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu oraz złożenie oświadczenia o wypełnieniu tego obowiązku (wzór – dokument nr 5) – jednym z warunków realizacji projektu jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej z zajęć.
  5. Przygotowanie tablicy posiadającej cechę identyfikującą placówkę, którą będzie można wykorzystać podczas zajęć w celu wykonania dokumentacji fotograficznej – jednym z wymogów realizacji projektu jest sporządzenie przynajmniej 5 zdjęć z zajęć, przy czym na jednym ze zdjęć powinny znaleźć się: tablica potwierdzająca datę szkolenia, tablica posiadająca cechę identyfikującą placówkę, tablica z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostarczy trener).
  6. Przygotowanie sali umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionym uprzednio terminie – wyposażenie sali: ekran, rzutnik, nagłośnienie z możliwością podłączenia do laptopa.
  7. Złożenie oświadczenia o liczbie wydanych kompletów materiałów dla uczestników szkolenia (wzór – dokument nr 6).

Dostępność:
województwo mazowieckie

Projekt zakłada przeszkolenie 2000 uczestników w czasie 500 godzin zegarowych.

Szkolenia będą realizowane w okresie październik – listopad 2019 r.
Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Zamawiającym.

czas trwania:
od 2h do 3h 45min.
zegarowych

cena:  0 zł 

Projekt w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rejestracja do dnia 30.09.2019 r.

REJESTRACJA

Rejestracja do programu zakończona.

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: atrakcje@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link