Zarejestruj się

Edukacja przeciwpowodziowa dla dzieci i młodzieży 2019 r.

Dostępność:
województwo mazowieckie

Projekt zakłada przeszkolenie 2000 uczestników w czasie 500 godzin zegarowych.

Szkolenia będą realizowane w okresie październik – listopad 2019 r.
Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Zamawiającym.

czas trwania:
od 2h do 3h 45min.
zegarowych

cena:  0 zł 

Projekt w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrektorów i pracowników publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie nieodpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży związanych ze zjawiskiem powodzi, diagnozowaniem sytuacji alarmowych i przygotowaniem na wypadek ich wystąpienia.

Zajęcia będą dostosowane do poszczególnych grup wiekowych i realizowane w oparciu o scenariusze przekazane i zaakceptowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Grupy wiekowe uczestników i czas trwania zajęć

PLACÓWKA OŚWIATOWAGRUPA WIEKOWACZAS TRWANIA ZAJĘĆ
przedszkole5-latki i 6-latki2h zegarowe + przerwy (tj. 4 lekcje po 30 min.)
szkoła podstawowaklasy 1-33h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)
szkoła podstawowaklasy 4-83h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)
szkoła ponadpodstawowawszystkie klasy3h 45 min. + przerwy (tj. 5 lekcji po 45 min.)

Uwaga! W jednej grupie mogą wziąć udział uczniowie z maksymalnie dwóch klas szkolnych, lecz można zgłosić kilka grup w danej placówce.

Lista 28 gmin z województwa mazowieckiego objętych programem:
Białobrzegi, Bodzanów, Brochów, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Grabów nad Pilicą, Iłów, Klwów, Łąck, Mała Wieś, Młodzieszyn, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Duninów, Obryte, Płock, Pokrzywnica, Promna, Pułtusk, Słubice, Słupno, Stara Biała, Stromiec, Warka, Wyszogród, Wyśmierzyce, Załuski, Zatory.

W każdej gminie zostanie przeprowadzone szkolenie w co najmniej jednej placówce oświatowej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby placówek ponad założenia projektu, wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego nie stanowi potwierdzenia udziału w projekcie.

Wymogi stawiane placówkom uczestniczącym w projekcie:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza rejestracyjnego oraz podanie danych do osoby kontaktowej.
  2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych. (wzór – dokument nr 3)
  3. Uzgodnienie z Biurem Obsługi Klienta Practical Events lub trenerem terminu szkolenia i podpisanie protokołu uzgodnień terminów zajęć z placówką edukacyjną (wzór – dokument nr
  4. Odebranie od opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach lub pełnoletnich uczestników oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu oraz złożenie oświadczenia o wypełnieniu tego obowiązku (wzór – dokument nr 5) – jednym z warunków realizacji projektu jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej z zajęć.
  5. Przygotowanie tablicy posiadającej cechę identyfikującą placówkę, którą będzie można wykorzystać podczas zajęć w celu wykonania dokumentacji fotograficznej – jednym z wymogów realizacji projektu jest sporządzenie przynajmniej 5 zdjęć z zajęć, przy czym na jednym ze zdjęć powinny znaleźć się: tablica potwierdzająca datę szkolenia, tablica posiadająca cechę identyfikującą placówkę, tablica z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostarczy trener).
  6. Przygotowanie sali umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionym uprzednio terminie – wyposażenie sali: ekran, rzutnik, nagłośnienie z możliwością podłączenia do laptopa.
  7. Złożenie oświadczenia o liczbie wydanych kompletów materiałów dla uczestników szkolenia (wzór – dokument nr 6).

Galerie zdjęć

15.10.2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

15.10.2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

16.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie

16.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

16.10.2019 Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku

16.10.2019 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku

17.10.2019 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku

17.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Nowickiego w Konarach

18.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem

21.10.2019 Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

21.10.2019 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

21.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach

21.10.2019 Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie

21.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach

21.10.2019 Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie

22.10.2019 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

22.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

22.10.2019 Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu

23.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Szczytnie

23.10.2019 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

23.10.2019 Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie

23.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach

23.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

24.10.2019 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

24.10.2019 Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

24.10.2019 Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku

24.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem

24.10.2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy

24.10.2019 Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

25.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem

25.10.2019 Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

25.10.2019 Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie

25.10.2019 Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

25.10.2019 Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie

28.10.2019 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku

28.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym

28.10.2019 Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

28.10.2019 Szkoła Podstawowa w Słupnie

29.10.2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą

29.10.2019 Szkoła Podstawowa w Słupnie

29.10.2019 Szkoła Podstawowa w Zatorach

29.10.2019 Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

30.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie

30.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku

30.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach

30.10.2019 Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

31.10.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach

04.11.2019 Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

04.11.2019 Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

04.11.2019 Szkoła Podstawowa w Brochowie

04.11.2019 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

Dostępność:
województwo mazowieckie

Projekt zakłada przeszkolenie 2000 uczestników w czasie 500 godzin zegarowych.

Szkolenia będą realizowane w okresie październik – listopad 2019 r.
Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Zamawiającym.

czas trwania:
od 2h do 3h 45min.
zegarowych

cena:  0 zł 

Projekt w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rejestracja do dnia 30.09.2019 r.

REJESTRACJA

Rejestracja do programu zakończona.

Masz pytanie odnośnie szkolenia ?
Skontaktuj się z nami !

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: atrakcje@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link