Blockchain w procesie windykacji

Blockchain to nowa technologia, która przechowuje dane w specjalny, usystematyzowany sposób, uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję. Blockchain to nowa technologia, umożliwiająca cyfrowy zapis historii zdarzeń lub transakcji w tzw. łańcuchu bloków...

windykacja Opublikowano: 21 lutego 2019, Artykuł 9/2019

Czym jest blockchain?

Blockchain to nowa technologia, która przechowuje dane w specjalny, usystematyzowany sposób, uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję. Blockchain to nowa technologia, umożliwiająca cyfrowy zapis historii zdarzeń lub transakcji w tzw. łańcuchu bloków, bez możliwości zmiany zapisów historycznych.

Danych raz zapisanych w łańcuchu bloków nie można ani usuwać ani zmieniać. Ponadto są one dodatkowo rozproszone pomiędzy tak zwane węzły, które nawzajem się uwiarygadniają.

Wiarygodność przede wszystkim

Atrybuty technologii blockchain takie jak niezaprzeczalność i niezmienność zapisanych danych doskonale sprawdzają się w realizacji procesów wymagających wiarygodności. Dlatego utrwalając w łańcuchu bloków zdarzenia występujące w procesach biznesowych, nadajemy im pełną audytowalność.

Windykacja – największe wyzwania branży

Branża windykacyjna boryka się od lat z tymi samymi problemami:

  • Skąd wziąć dane dłużnika?
  • Ucieczka dłużnika z majątkiem
  • Przedłużanie postępowania przez dłużnika

Rejestracja w łańcuchu bloków

Dzięki technologii blockchain możliwy jest scenariusz, w którym w chwili powstania zobowiązania dane dłużnika oraz jego zobowiązania są zapisywane w sposób trwały i niezaprzeczalny. Jeżeli dane zobowiązanie powstaje na skutek umowy, dokument również można zostać utrwalony w blockchainie. W chwili przeterminowania się zobowiązania, klient zwraca się do windykatora o pomoc. Dzięki zarejestrowaniu odpowiednich danych, windykator ma szybki i łatwy dostęp do informacji do kogo i na jakiej podstawie zwrócić się w sprawie zaległych należności.

Blockchain a faktoring (pełny)

Faktoring pełny, czyli windykacyjny, może wiele zyskać dzięki wdrożeniu technologii blockchain. Rejestrowanie każdej faktury w blockchain na etapie jej wystawienia umożliwia utajnienie danych kontrahentów przy jednoczesnym uwiarygodnieniu zawartości faktury (poprzez skróty dokumentów). W chwili powstania szkody (np. przeterminowania płatności) wystawca faktury udostępnia fakturę, którą można zweryfikować z momentem wystawienia. Rozwiązanie to z jednej strony pozwala na ochronę danych kontrahentów, a z drugiej – pozwala faktorowi przygotować się do płatności.

Majątek a kryptowaluty

Jeśli chodzi o ukrywanie majątku, przyjęło się uważać, że blockchain jako technologia na której działają kryptowaluty, pomaga dłużnikom. Istotnie można sobie wyobrazić, iż szczególnie w tych anonimowych kryptowalutach, dłużnik lokuje środki w takiej walucie. Nie jest jednak tak, że tego problemu nie da się z poziomu odpowiednich regulacji zaadresować. Po pierwsze, żeby wejść z pieniądza fiducjarnego w kryptowalutę, musi dojść do transakcji wymiany. Po drugie, dzisiaj niewiele da się zakupić za kryptowaluty, szczególnie te zanonimizowane. Dłużnik prędzej czy później musi wrócić do realnego pieniądza.

 

Przeczytaj również artykuły o:

  1. Optymalizacji procesu windykacji 
  2. Segmentacja klientów w windykacji

Michał Legumina

Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende SA
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie w branży informatycznej zdobył w polskich i międzynarodowych firmach IT, świadcząc usługi doradcze i projektując rozwiązania dla sektorów: telekomunikacji, ubezpieczeń, finansów i wielu innych. Jest jednym z pomysłodawców, a zarazem głównym architektem oryginalnego rozwiązania ChainDoc firmy Atende S.A., opartym na technologii blockchain. Specjalizuje się w technologiach blockchain oraz Internetu Rzeczy.

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link