Alfavox o efektywnej polityce windykacyjnej firm

Windykacja należności przez firmy to temat, który wpływa na kondycję finansową i inwestycyjną firm, ale też stanowi obszar, który odzwierciedla całościowy sposób funkcjonowania organizacji. Alfavox o efektywnej polityce windykacyjnej firm.

windykacja Opublikowano: 7 marca 2019, Artykuł 13/2019

Alfavox o efektywnej polityce windykacyjnej firm

Windykacja należności przez firmy to temat, który wpływa na kondycję finansową i inwestycyjną firm, ale też stanowi obszar, który odzwierciedla całościowy sposób funkcjonowania organizacji. Dobrze poprowadzony proces windykacji nie tylko podnosi efektywność, ale także buduje wartość firmy i jej wizerunek w świadomości odbiorcy.

Alfavox współpracując z firmami w Polsce, Niemczech, Szwajcarii czy Austrii, dostrzegam co najmniej 3 krytyczne punkty procesu:

Rozmowy windykacyjne

Firmy mierzą się z wyzwaniem najwyższej skuteczności prowadzonych rozmów. Zazwyczaj proces windykacji musi zamknąć się w konkretnym czasie. Konieczne jest intensywne zaangażowanie i konkretna ilość rozmów, by zwiększyć efektywność. W czasach, gdy rotacja pracowników rośnie, a ilość dostępnych specjalistów maleje, trudno o ich regularny poziom zaangażowania. Automatyzacja procesu jest gwarancją braku przestojów i utraconych szans w kontakcie z dłużnikiem.

Zarządzanie potencjałem pracowników

Kolejny temat to zarządzanie potencjałem pracowników. Praca osoby windykującej przynosi obciążenie i stres. Wykonywana jest często przez osoby o wyższym potencjale, które mogłyby realizować bardziej ambitne cele. Wirtualny Konsultant, przejmuje z odpowiedzialności pracowników najbardziej uciążliwe czynności. Z dużym powodzeniem i wydajnością sięgającą 87% wykonuje je dziś robot. Obok wyższej skuteczności, firma zyskuje zaangażowanie i lojalność pracownika, który może realizować bardziej ambitne zadania.

Aspekty psychologiczne w procesie windykacji

Ważną kwestią jest eliminacja deprymujących aspektów psychologicznych w procesie windykacji. Nikt nie lubi trudnych rozmów, które dotykają jego niedoskonałości i bezradności oraz stwarzają poczucie dyskomfortu. Relacje windykacyjne to często środowisko oporu klienta, który przejawia się unikaniem konkretnych ustaleń. Zauważyliśmy, że zastosowanie Chat Konsultanta, podwyższa wydajność windykacyjną z uwagi na 2 kwestie: większą swobodę dłużnika w komunikacji oraz wyższą skłonność do odpowiedzialnego zaangażowania.

Audyt sytuacji w firmie klienta Alfavox daje nam pełen obraz potrzeb. Z naszych doświadczeń wynika, że firmom często wydaje się, iż potrzebują więcej, niż potrzebują w rzeczywistości, dlatego optymalizujemy i proces zakupu i proces windykacyjny.

 

Więcej na ten temat już 14 marca na konferencji: Windykacja Masowa w Wirtualnej Rzeczywistości 2019 – Warszawa 

Michał Góra

Ekspert Customer Care w globalnych projektach na rynkach USA, Indii, Argentyny i Meksyku. Strateg i wizjoner. Autor przełomowych rozwiązań technologicznych, w tym wirtualnych oddziałów dla branży finansowej. Wyznacza strategiczny kierunek rozwoju we wszystkich obszarach działania firmy. Doceniając ludzi i wartość kapitału ludzkiego, ukształtował Alfavox jako silnego gracza odnoszącego sukcesy na międzynarodowych rynkach. Partnerstwo z klientami i doskonałe rozpoznawanie potrzeb wpisał w misję i strategię działania firmy. W efekcie jego pracy Alfavox jako lider na rynku polskim działa także w 12 krajach, realizując projekty m.in. dla Grupy Aviva, T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank i firm z Grupy Virgin. Pasjonat doświadczania wrażeń kulturalnych na wszystkich kontynentach, do dziś zwiedził 250 miast na całym świecie.

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link