Konferencje windykacja

Kluczowe wskaźniki efektywności czyli KPI w Call Contact Center

KPI (key performance indicators) to mierniki dzięki którym można ocenić funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie.

29 marzec 2019

Warszawa

795 PLN

Konferencje e-learning

E-learning i Zarządzanie Wiedzą 2019

To już IV edycja konferencji „E-learning i zarządzanie wiedzą”. Co roku spotykamy się w gronie ponad 50 praktyków, by w miłej atmosferze wymienić się doświadczeniami.

21 marzec 2019

Warszawa

995 PLN

Szkolenia windykacja

Windykacja Należności

Usystematyzowanie wiedzy nt. szeroko pojętej windykacji. Możliwość spojrzenia świeżym okiem na znane problemy. Wypracowanie standardów działania dla konkretnych grup dłużników.

05 kwiecień 2019

Warszawa

1895 PLN

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Celem szkolenia jest wypracowanie modelowego postępowania w sprawach przyznawania pomocy społecznej i wskazanie na najczęstsze uchybienia w tym zakresie...

14 czerwiec 2019

Warszawa

795 PLN

Szkolenia e-learning

E-learning na podstawie STORYLINE 3: Wprowadzenie wraz z elementami metodyki i badania potrzeb

W trakcie warsztatu poznamy i przećwiczymy podstawowe funkcjonalności popularnego narzędzia do tworzenia treści e-learningowych: Articulate Storyline 3. Warsztat pozwoli Ci tworzyć przyjazne dla odbiorcy szkolenia, jednocześnie pracując mądrze.

03 kwiecień 2019

1895 PLN

Kurs projektowania scenariuszy e-learningowych

Nic tak dobrze nie wpłynie na odbiór szkolenia i zaangażowanie się uczestników w jego realizację jak prawidłowo przygotowany scenariusz. To więcej niż połowa sukcesu i przyczynek do tego aby Twoje szkolenia były doceniane przez odbiorców.

24 czerwiec 2019

Warszawa

1295 PLN

Szkolenia prawo

Mediacja w zawodzie radcy prawnego i adwokata - Okiem Mediatora

Okiem Mediatora: mediacja w zawodzie radcy prawnego i adwokata dr Dariusz Fuchs

21 marzec 2019

Warszawa

795 PLN

Nowe technologie w prawie prywatnym międzynarodowym

Prawo międzynarodowe prywatne a nowe technologie to oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem prywatnym międzyn...

28 marzec 2019

Warszawa

700 PLN

Prawo Turystyczne

Prawo turystyczne - CYKL SZKOLEŃ: Szkolenia dla zawodów prawniczych. W programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian

02 kwiecień 2019

Warszawa

795 PLN

ZWIĄZKI ZAWODOWE - NOWELIZACJA USTAWY ZWIĄZKI ZAWDOWE OD 1 STYCZNIA 2019

Związki Zawodowe - nowelizacja ustawy. Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 1 stycznia 2019

10 kwiecień 2019

Warszawa

450 PLN

Konstruowanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów RODO

W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zmiany związane ze stosowaniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w tym koncepcja podejścia opartego na ryzyku, ról poszczególnych osób uczestniczących w przetwarzan...

11 kwiecień 2019

Warszawa

399 PLN

549 PLN

SZKOLENIE KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego

Celem szkolenie KPA jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Uczestnicy posiądą umiejętność poprawnego konstruowania pism procesowych oraz wiel...

12 kwiecień 2019

Warszawa

495 PLN

PRAWO PRZEWOZOWE I KONWENCJA CMR

Prawo Przewozowe i konwencja CMR. Celem szkolenia jest umożliwienie przede wszystkim poprawnej wykładni przepisów prawnych transportu drogowego, krajowego jak i międzynarodowego (Konwencja CMR) oraz zmian dotyczących umowy ubezpieczenia

09 maj 2019

Warszawa

595 PLN

795 PLN

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UMOWY UBEZPIECZENIA W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU CYWILNEGO

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście praktyki obrotu gospodarczego oraz zwrócenie uwagi na kolejne - istotne w skutkach dla obrotu gospodarczego.

16 maj 2019

Warszawa

450 PLN

Prawo socjalne i opieka społeczna

Celem szkolenia jest wypracowanie modelowego postępowania w sprawach przyznawania pomocy społecznej i wskazanie na najczęstsze uchybienia w tym zakresie...

22 maj 2019

Warszawa

495 PLN

Szkolenia logistyka

Optymalizacja procesów logistycznych

Optymalizacja procesów logistycznych - Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności analizy, oceny i optymalizacji procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa.

17 kwiecień 2019

Warszawa

995 PLN

Szkolenia dla menedżerów

Zarządzanie przez cele MBO

Zarządzanie przez cele. Autorem metody zarządzania przez cele jest Peter Druckner, który w swojej publikacji na ten temat napisał: skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi.

19 marzec 2019

Warszawa

795 PLN

Efektywna komunikacja

Dzięki przyjaznej formule escape room doświadczonych praktyki opartej na szacunku i zaangażowaniu komunikacji. Poczujesz swój wpływ na jakość nawiązywanych relacji. Dowiesz się co może stanowić barierę w dialogu przyszłości.

26 marzec 2019

595 PLN

Dokumentacja pracownicza: najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019

Dokumentacja pracownicza: najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmi...

29 marzec 2019

Warszawa

495 PLN

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1.01.2019r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W zależności od stanu zatrudnienia na dzień wejścia przepisów niektórzy pracodawcy zobligowani będą do odprowadzenia pierwszych składek do PPK już w drugiej poło...

09 kwiecień 2019

Warszawa

795 PLN

Rozwiązanie konfliktów w zespole

Dobry menedżer potrafi analizować trudne sytuacje i wpłynąć na członków zespołu. Są jednak konflikty, które w sposób trwały wpływają na zespół. W takiej sytuacji warto sięgnąć po zewnętrznego konsultanta lub coacha.

15 kwiecień 2019

Warszawa

1195 PLN

Academy of Advanced Project Management

Akademia - zarządzanie projektami - składa się z kompleksowego programu, uczestniczysz w 8 dniach praktycznych warsztatów. które składają się, aż z 4 obszernych modułów.

8300 PLN

Nowe szkolenie

close-link