Jak ułatwić proces sprzedaży wierzytelności za pomocą platformy Invest Tool

Rynek wierzytelności w ujęciu europejskim i globalnym. Konsolidacja i ekspansja na nowe rynki. Automatyzacja procesu. Cyfryzacja rynku wierzytelności.

windykacja Opublikowano: 15 lutego 2018, NR 3/2018

Practical Events: Skąd pomysł na platformę do kojarzenia uczestników transakcji? Inspirowaliście się jakimś rozwiązaniem, czy po przebudzeniu rano pewnego dnia stwierdziliście, że jeszcze nikt na poważnie się tym nie zajął?

Piotr Kostarski: Prowadziliśmy procesy sprzedaży wierzytelności zlecone przez naszych Klientów w oparciu o model konkurencyjny realizowany jako aukcja „na żywo” przy wykorzystaniu różnego rodzaju środków komunikacji. Model ten zapewniał w większości przypadków osiągnięcie rezultatu przewyższającego oczekiwania Klienta co do ceny, jednocześnie był transparentny i w pełni zadowalał wszystkie strony transakcji.

Obserwując naszych partnerów z branży Fintech, w pewnym momencie postanowiliśmy iść krok do przodu i w pełni zautomatyzować proces, skracając znacznie czas na osiągnięcie wymiernego efektu. To co do tej pory robiliśmy ręcznie, zastąpiliśmy kodem komputerowym, zaś nasz uwolniony czas przełożyliśmy na dodatkowe usługi i tak właśnie powstał INVEST TOOL.

 

PE: Czy za pośrednictwem platformy będziemy mogli kupić portfel wierzytelności np. z Hiszpanii lub sprzedać go uczestnikom tamtejszego rynku?

Piotr Kostarski: Od początku prac nad INVEST TOOL zależało nam aby było to narzędzie zunifikowane, możliwe do adaptacji na każdym znanym nam rynku obrotu wierzytelnościami.

Tym samym już od samego początku INVEST TOOL rozwijamy na kilku rynkach europejskich. Jako, że rynek Hiszpański jest nam bliski ze względu na wcześniej zrealizowane przez zespół IPP Management transakcje sprzedaży wierzytelności, zależało nam aby jak najszybciej zaistnieć z rozwiązaniem o charakterze fin-tech, które ułatwi obrót portfelami wierzytelności masowych.

Wszyscy użytkownicy platformy INVEST TOOL mogą brać udział w procesach sprzedaży wierzytelności o charakterze transgranicznym. Z jednej strony podmiotem sprzedającym wierzytelności może być Wierzyciel z Hiszpanii, z drugiej zaś jako Kupujący może występować firma windykacyjna czy też fundusz sekurytyzacyjny z Polski i na odwrót.

Dodatkowo we wszystkich krajach, dla których będzie dostępna platforma INVEST TOOL, będziemy zapewniać usługi wsparcia w zakresie procesu „wejścia na rynek”, obejmujące m. in. zapewnienie obsługi nabywanych wierzytelności przy wykorzystaniu lokalnych firm windykacyjnych oraz budowę struktur własnych dla nabywcy.

 

PE: Doradzasz klientom w transakcjach. W jaką stronę Twoim zdaniem zmierza rynek sprzedaży/zakupu wierzytelności?

Piotr Kostarski: To prawda, od kilku lat w ramach IPP Management świadczymy szeroki zakres usług dla uczestników sektora wierzytelności zarówno w Polsce, Europie jak i w tak egzotycznych destynacjach jak Meksyk.

Patrząc z perspektywy doświadczeń zespołu IPP Management oraz doświadczeń naszych Klientów, jesteśmy przekonani, że cyfryzacja rynku wierzytelności nastąpiła już w znacznym stopniu, zaś narzędzia takie jak INVEST TOOL stanowią naturalne usprawnienie nieustannie realizowanych na rynku procesów.

Polska jako dojrzały rynek obrotu wierzytelnościami zmierza w kierunku coraz większej konsolidacji, te procesy będą bardzo wyraźnie widoczne na przestrzeni najbliższych lat. Koniec cyku koniunkturalnego może przynieść wiele interesujących transakcji na tym polu.

Jednak warto też przyjąć szerszą perspektywę, jeśli chodzi o rynek wierzytelności w ujęciu europejskim i globalnym. Ponieważ stabilność rynku wierzytelności, przyciąga podmioty zagraniczne, umożliwiając rzetelną ocenę ryzyka inwestycji. Dlatego też powinniśmy spodziewać się w Polsce kolejnych inwestycji podmiotów zagranicznych związanych z rynkiem wierzytelności w innych częściach świata.

Z drugiej strony spoglądając na ścieżkę jaką wytyczają największe podmioty na polskim rynku, ekspansja w skali Europy i świata, której źródłem jest nasz kraj już trwa i będzie postępować. Rynki niedojrzałe w obszarze wierzytelności niezabezpieczonych będą celem strategii rozwojowych kolejnych krajowych firm windykacyjnych, o tym jesteśmy przekonani.

Podsumowując… konsolidacja i ekspansja na nowe rynki celem uzyskania lepszych stóp zwrotu to kluczowe obszary, których inicjatorami będą firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne z polski. Natomiast na naszym rynku możemy spodziewać się prób budowania przyczółków przez duże fundusze z awersją do znacznego ryzyka. Wszystko to będzie odbywać się przy akompaniamencie nowych rozwiązań technologicznych i postępującej automatyzacji procesów obsługi należności.

 

Rozmowę przeprowadził Maciej Więcławski
Conference & Learning Designer w Practical Events

Piotr Kostarski

Doświadczenie w dziedzinie finansów zdobywał świadcząc usługi dla grupy PZU, zaś w obszarze restrukturyzacji i windykacji prowadził postępowania m. in. dla Plus Bank S.A.. Bierze również czynny udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych po stronie klienta w obszarze strategii oraz budowy struktur prawno-finansowych. Ekspert w dziedzinie obrotu wierzytelnościami masowymi, świadczący usługi m. in. w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Meksyku, współtwórca platformy do obrotu wierzytelnościami masowymi www.investtool.pl .

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link