Windykacja Należności - skuteczna windykacja

Szkolenie przybliży uczestnikom podstawy obszaru windykacji, które powinien znać każdy przedsiębiorca sprzedający swoje usługi z późniejszym terminem zapłaty. Szkolenie będzie wspierane licznymi ćwiczeniami i case’ami z rynku i wiedzą w zakresie podstaw prawnych regulujących odzyskiwanie należności. Uczestnicy dowiedzą się jak egzekwować swoje należności na każdym poziomie windykacji: polubownej, sądowej i egzekucyjnej i usystematyzują wiedzę dotycząca zabezpieczenia należności. Warsztat poprowadzi doświadczony trener liczba uczestników jest ograniczona do maksimum 15 osób, dzięki czemu każdy otrzyma odpowiedź i indywidualne wskazówki.

Szkolenie 1 dniowe

Ilość osób: do 15 osób

11 GRUDNIA 2018

Warszawa, WARSAW TRADE TOWER

ul. Chłodna 51

Profil uczestnika

Team Leaderzy, Managerowie, Eksperci działów windykacji, osoby odpowiedzialne za windykację należności i za zlecanie windykacji do firm zewnętrznych, właściciele firm, osoby dbające o płynność finansową.

Korzyści dla uczestnika:

  • Usystematyzowanie wiedzy nt. szeroko pojętej windykacji
  • Możliwość spojrzenia świeżym okiem na znane problemy
  • Wypracowanie standardów działania dla konkretnych grup dłużników
  • Konfrontacja dotychczas stosowanych metod z metodami zaproponowanymi przez trenera
  • Skuteczna windykacja należności
  • Wymiana poglądów z uczestnikami reprezentującymi inne firmy
  • Zdobyta wiedza pozwoli na skuteczniejszą windykację należności we własnym zakresie

Cena netto

895 PLN+23% VAT / 1 os.

przy rejestracji do 23 listopada

1295 PLN+23% VAT / 1 os.

przy rejestracji po 23 listopada

Piotr Kostarski

Ekspert w dziedzinie windykacja należności i obrotu wierzytelnościami, doświadczenie zdobywał w wiodących polskich podmiotach rynku finansowego m. in. bankach i zakładach ubezpieczeniowych, najpierw jako pracownik. Następnie samodzielnie świadcząc usługi w obszarze restrukturyzacji i windykacji zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Doświadczony negocjator, który pozyskiwał inwestorów w toku trudnych spraw upadłościowych oraz prowadził skuteczne negocjacje dotyczące polubownej spłaty zadłużenia, przez dłużników wcześniej utrudniających przebieg egzekucji komorniczej. Od kilku lat prowadzi szkolenia w obszarze restrukturyzacji i windykacji dla pracowników spółek giełdowych oraz firm windykacyjnych. Tworząc modele postępowania z dłużnikiem skupia się na psychologicznych aspektach postrzegania długu przez dłużnika. W ramach swojej aktywności rynkowej zapewnia też kompleksowe usługi sprzedaży wierzytelności masowych w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Meksyku.

 

windykacja należności

 

Magdalena Muszyńska

tel. 799 896 619

e-mail: magdalena.muszynska@practicalevents.pl

Cena netto

895 PLN+23% VAT / 1 os.

przy rejestracji do 23 listopada

1295 PLN+23% VAT / 1 os.

przy rejestracji po 23 listopada